Hlavní obsah

sporný

Vyskytuje se v

řízení: soudní/sporné/smírčí řízeníprocédure judiciaire/contentieuse/de conciliation

záležitost: sporná záležitostaffaire contentieuse

contentieux: sporná záležitostaffaire contentieuse

incontestable: Je nesporné, že.Il est incontestable que.

litige: sporné stranypráv. parties en litige

sporný: sporná záležitostaffaire contentieuse