Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (ovládací zařízení) commande f, direction f, conduite fřízení provozugestion f du traficřízení osuduarrêts m pl du destin
  2. (úřední jednání) affaires f plpráv. procédure f, procès mdisciplinární řízeníprocédure f disciplinairesoudní/sporné/smírčí řízeníprocédure f judiciaire/contentieuse/de conciliation

Vyskytuje se v

nástroj: outils de gestionekon. nástroje řízení

odročit: ajourner/remettre un jugement/une causeodročit vynesení rozsudku/řízení

opatrně: conduire avec prudenceřídit opatrně

řídit se: respecter les lois/la légalité, se conformer aux loisřídit se zákony

řízení: gestion du traficřízení provozu

soudní: procédure judiciaire, procès soudní řízení

společně: cogérerspolečně řídit

zahájit: entreprendre un procès contre qqnzahájit proti komu soudní řízení

zákon: respecter la légalitéřídit se zákony/dbát zákonů

počítačově: à commande numérique, commandé par l'ordinateurpočítačově řízený

direction: direction assistéeposilovač řízení

manche: manche à balaijoystick, páka ručního řízení

marcher: faire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.

pénal: procédure pénaletrestní řízení

concours: concours de recrutementpřijímací řízení

conduite: conduite en état d'ivresseřízení v opilosti

diriger: économie dirigée par l'Étatstátem řízená ekonomika

cause: La cause est entendue.Řízení je skončeno.

poêle: tenir la queue de la poêledržet otěže něčeho, řídit něco

řídit: conduire une voiture, CaF mener un charřídit auto