Hlavní obsah

cause [koz]

Vyskytuje se v

druhotný: druhotná příčinacause seconde

důvod: z důvodu čeho nemoci ap.pour cause de qqch

odročit: odročit vynesení rozsudku/řízeníajourner/remettre un jugement/une cause

okolnost: za všech okolnostíen toute circonstance, en tout état de cause

pochybnost: uvést v pochybnostmettre en cause

prospěch: být ku prospěchu věciaider la cause

příčina: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

škoda: způsobit škodu komucauser préjudice à qqn

újma: způsobit újmu komucauser préjudice à qqn

veřejný: způsobit veřejné pohoršenícauser un scandale public

z důvodu: z důvodu rekonstrukcepour cause de reconstruction

dostat: dostat koho na svou stranuamener qqn à se ranger à son avis, gagner qqn à sa cause

odpor: pro nepřekonatelný odporpour cause d'incompatibilité d'humeurs

stranit: stranit komufaire cause commune avec qqn

besoin: podle potřebypour les besoins de la cause

causer: (už) dost řečíassez causé

exproprier: vyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnostiexproprier qqn pour cause d'utilité publique

final: poslední příčinafiloz. cause finale

indéterminé: z blíže neurčeného důvodupour une cause indéterminée

remise: odročení soudního líčeníremise de cause

accidentel: následky úrazucauses accidentelles

cause: Vše má svůj důvod,.Il n'y a pas d'effet sans cause.

occulte: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

apparent: bez zjevné příčinysans cause apparente

connaissance: znalecky, odborně, jako(žto) odborníken connaissance de cause

effet: malá příčina mívá velké následkyà petite cause grands effets

désespoir: v krajní nouzi, když není vyhnutí, jako poslední zoufalý pokusen désespoir de cause