Hlavní obsah

veřejný

Přídavné jméno

  1. (konaný veřejně) public/-iqueveřejná schůzeréunion f publique
  2. (sloužící všem) public/-iqueveřejný sektorsecteur m publicveřejný zájemintérêt m publicveřejné záchodkytoilettes f pl publiquesveřejný parkjardin m public
  3. (obecně rozšířený) public/-iqueprůzkum veřejného míněníenquête f par sondagezpůsobit veřejné pohoršenícauser un scandale public
  4. (činitel, správa ap.) public/-iqueveřejná správaadministration f publiquepráv. veřejný žalobce prokurátorprocureur m, partie f publique

Vyskytuje se v

automat: telefonovat z veřejného telefonního automatutéléphoner d'une cabine publique

činitel: veřejný činitelfonctionnaire public

instituce: veřejná instituceétablissement public

komunikace: veřejná komunikacevoie publique

listina: veřejná listinatitre authentique

mínění: průzkum veřejného míněnísondage d'opinion

mínění: veřejné míněníopinion publique

ochránce: veřejný ochránce právdéfenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyen

orgán: orgány veřejné správyservice public

péče: veřejná péče o sociálně slabéassistance publique

pořádek: veřejný pořádekordre public

prohlášení: veřejné prohlášenídéclaration publique

prostranství: veřejné prostranstvíplace publique

průzkum: průzkum veřejného míněníenquête par sondage, sondage d'opinion

schůze: neveřejná schůzeséance privée

schůze: veřejná schůzeréunion publique

soutěž: veřejná soutěžappel d'offres

správa: veřejná správaaffaires publiques

správa: veřejná správaservice public, administration publique

správa: orgány veřejné správyservice public

tajemství: veřejné tajemstvísecret de Polichinelle

toaleta: veřejné toaletytoilettes publiques

urážka: práv. urážka veřejného činiteleoutrage à agent public

výzkum: výzkum veřejného míněnísondage d'opinion

záchod: veřejné záchodytoilettes publiques

zájem: veřejný zájemsalut /intérêt public

žalobce: veřejný žalobceprocureur , ministère public

telefonní: veřejná telefonní budkacabine téléphonique publique

assistance: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

audience: audience publiqueveřejné přelíčení

chaîne: chaîne publiqueveřejný kanál televizní, radiový

dette: dette publiqueveřejný dluh

effet: effets publicsveřejné cenné papíry zvl. státní

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

laverie: laverie automatiqueveřejná prádelna

profession: profession de foi(veřejné) vyznání víry

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

santé: santé publiqueveřejné zdravotnictví

sondage: enquête par sondage, sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

voie: voie publiqueveřejná komunikace

audition: audition publiqueveřejné projednávání

public: intérêt publicveřejný zájem

sonder: sonder l'opinionzkoumat veřejné mínění