Hlavní obsah

public [pyblik]

Vyskytuje se v

chose: la chose publiqueveřejné (státní) záležitosti

denier: les deniers publicsstátní příjmy

domaine: domaine publicveřejný statek ve veřejné správě, ale kolektivní spotřeby - jako cesty, řeky ap.

ennemi: ennemi publicveřejný nepřítel

ministère: ministère publicprokuratura, státní zastupitelství

ordre: ordre (public)veřejný pořádek

relation: relations publiquespublic relations, (oddělení pro) kontakt s veřejností, PR

utilité: utilité publiqueveřejná prospěšnost

assistance: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

audience: audience publiqueveřejné přelíčení

chaîne: chaîne publiqueveřejný kanál televizní, radiový

danger: un danger publicčlověk nebezpečný svému okolí

dette: dette publiqueveřejný dluh

effet: effets publicsveřejné cenné papíry zvl. státní

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

registre: registre public d'état civilmatrika

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

salubrité: mesures de salubrité publiquehygienická opatření

santé: santé publiqueveřejné zdravotnictví

voie: voie publiqueveřejná komunikace

voie: sur la voie publiquena veřejnosti

audition: audition publiqueveřejné projednávání

charmer: charmer le publicokouzlit publikum

place: sur la place publiquena veřejnosti