Hlavní obsah

utilité [ytilite]

Vyskytuje se v

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

organizace: association reconnue d'utilité publiqueveřejně prospěšná organizace

utilité: être d'une grande utilité à qqnbýt komu velmi užitečný