Hlavní obsah

vedlejší

Vyskytuje se v

časový: ling. vedlejší věta časovásubordonnée temporelle

moře: geogr. vedlejší/vnitřní/okrajové mořemer secondaire/fermée/bordière

produkt: vedlejší produktsous-produit

příjem: vedlejší příjemsalaire d'appoint

věta: věta hlavní/vedlejšíproposition principale/subordonnée

výdělek: vedlejší výdělekgain supplémentaire

odstavit: odstavit koho na vedlejší kolejtenir qqn à l'écart, reléguer qqn au second plan

odsunout: odsunout koho na vedlejší kolejreléguer qqn au second plan