Hlavní obsah

věta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výpověď) phrase f(v souvětí) proposition fvěta jednoducháphrase simplevěta oznamovací/tázací/vztažná/podmínkováproposition énonciative/interrogative/relative/conditionnellevěta hlavní/vedlejšíproposition principale/subordonnée
  2. (úsek skladby ap.) mouvement m
  3. odb.(poučka) théorème m, axiome m

Vyskytuje se v

časový: ling. vedlejší věta časovásubordonnée temporelle

hlavní: ling. hlavní větaproposition principale

jednoduchý: věta jednoducháproposition indépendante

kladný: ling. kladná větaproposition affirmative

kontext: vytrhnout větu z kontextuisoler une phrase de son contexte

modální: modální větaproposition modale

neúplný: ling. neúplná větaproposition elliptique

přívlastkový: přívlastková větaproposition épithète

Pythagoras: geom. Pythagorova větathéorème de Pythagore

souřadný: ling. souřadná věta(proposition) coordonnée

tázací: ling. tázací věta(proposition) interrogative

záporný: ling. záporná věta(phrase) négative

uvozovka: dát větu do uvozovekmettre une phrase entre guillemets

vysoukat: expr. vysoukat ze sebe nesouvislou větudébiter/sortir/hovor. bafouiller une phrase incohérente

circonstanciel: (proposition) circonstanciellepříslovečná věta

concession: proposition de concessionvěta přípustková

conjonctif: proposition subordonnée conjonctivepodřízená věta spojková

conséquence: proposition de conséquencevěta účinková

elliptique: proposition elliptiquevěta neúplná

indépendant: proposition indépendantevěta jednoduchá

principal: (proposition) principalevěta hlavní

proposition: proposition principale/subordonnéevěta hlavní/vedlejší

temporel: subordonnée temporellevedlejší věta časová

causal: proposition causalevěta příčinná

coordonné: proposition coordonnéesouřadná věta

phrase: phrase complexesouvětí, věta složená

relatif: (proposition) relativevztažná věta