Hlavní obsah

věta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výpověď) phrase f(v souvětí) proposition fvěta jednoducháphrase simplevěta oznamovací/tázací/vztažná/podmínkováproposition énonciative/interrogative/relative/conditionnellevěta hlavní/vedlejšíproposition principale/subordonnée
  2. (úsek skladby ap.) mouvement m
  3. odb.(poučka) théorème m, axiome m

Vyskytuje se v

časový: ling. vedlejší věta časovásubordonnée temporelle

hlavní: ling. hlavní větaproposition principale

jednoduchý: věta jednoducháproposition indépendante

kladný: ling. kladná větaproposition affirmative

kontext: vytrhnout větu z kontextuisoler une phrase de son contexte

modální: modální větaproposition modale

neúplný: ling. neúplná větaproposition elliptique

přívlastkový: přívlastková větaproposition épithète

Pythagoras: geom. Pythagorova větathéorème de Pythagore

souřadný: ling. souřadná věta(proposition) coordonnée

tázací: ling. tázací věta(proposition) interrogative

záporný: ling. záporná věta(phrase) négative

uvozovka: dát větu do uvozovekmettre une phrase entre guillemets

vysoukat: expr. vysoukat ze sebe nesouvislou větudébiter/sortir/hovor. bafouiller une phrase incohérente

circonstanciel: příslovečná věta(proposition) circonstancielle

concession: věta přípustkováproposition de concession

conjonctif: podřízená věta spojkováproposition subordonnée conjonctive

conséquence: věta účinkováproposition de conséquence

elliptique: věta neúplnáproposition elliptique

indépendant: věta jednoducháproposition indépendante

principal: věta hlavní(proposition) principale

proposition: věta hlavní/vedlejšíproposition principale/subordonnée

temporel: vedlejší věta časovásubordonnée temporelle

causal: věta příčinnáproposition causale

coordonné: souřadná větaproposition coordonnée

phrase: souvětí, věta složenáphrase complexe

relatif: vztažná věta(proposition) relative

věta: věta jednoducháphrase simple