Hlavní obsah

časový

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

pásmo: fuseau horairegeogr. časové pásmo

posloupnost: ordre chronologiquečasová posloupnost

předstih: avance , gain de tempsčasový předstih

souslednost: concordance des tempsling. souslednost časová

úsek: laps de tempsčasový úsek

délai: výp. délai d'attentečasový limit odezvy

temporel: subordonnée temporellevedlejší věta časová

temps: emploi du temps(časový) rozvrh

décalage: décalage horairečasový posun mezi časovými pásmy

fuseau: fuseau horairečasové pásmo

časový: ordre chronologiquečasová posloupnost