Hlavní obsah

temps [tɑ̃]

Podstatné jméno mužské

 1. čas veličinaen peu de tempsrychleavec le tempsčasem, postupně, postupem dobytemps réelreálný častemps partagésdílení časudepuis ce temps-làod té dobyen ce temps-làtehdy, tenkráttuer le tempszabíjet čas
 2. čas časový úsek, chvíle, dobaprendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchatpasser son temps à (faire) qqchtrávit čas čímemploi du temps(časový) rozvrhpendant ce tempszatím, mezi tím
 3. de faire qqch čas na co, jen co
 4. doba, věk obdobídu temps de qqn/qqchza časů koho/čehode tous les tempsodjakživa, vždycky
 5. doba, takt, tempo
 6. sport.tempo v šermu
 7. tech.doba, fáze, takt
 8. vhodný čas, (vhodná) doba
 9. (pravidelná roční) doba, de qqch čas čeho
 10. de faire qqch (vhodný) čas, (vhodná) doba na co
 11. ling.čas slovesný
 12. počasí

Vyskytuje se v

concordance: concordance des tempsčasová souslednost

emploi: emploi du tempsrozvrh hodin

laps: laps de tempsčasový úsek, (určitá) doba

mi-temps: à mi-tempsna půl úvazku

plein: à plein tempsna plný úvazek

reste: le reste du tempsjindy, po zbytek času

rien: en un rien de tempsza chviličku, v momentě, raz dva

scratch: temps scratchnejlepší čas ve všech kategoriích

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

arrêt: temps d'arrêtpřestávka, pauza v něčem

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

de: de temps en tempsčas od času

équivoque: temps équivoquenejisté počasí

immémorial: de temps immémorialod nepaměti

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

jadis: au temps jadisza dávných časů, v dávných dobách

même: en même tempssoučasně, zároveň

menaçant: temps menaçantpočasí (vypadající) na bouřku

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

passer: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

pendant: pendant ce tempszatím

pose: temps de pose(doba) expozice

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

radoucissement: radoucissement du tempsoteplení

saignement: med. temps de saignementdoba krvácivosti, krvácivost

travail: travail à mi-tempstemps partielpráce na poloviční/částečný úvazek

usure: usure du tempszub času

utile: en temps utileve vhodné chvíli

aménager: aménager son emploi du tempsupravit si svůj rozvrh

déplorer: déplorer les malheurs du tempsnaříkat nad nepřízní doby

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

nuageux: temps nuageuxzamračeno, zataženo, oblačno

ouf: Il n'a pas eu le temps de dire ouf.Nestačil ani hlesnout.

partiel: travail à temps partielpráce na částečný úvazek

passer: Comme le temps passe !Jak ten čas letí!

plupart: la plupart du tempsvětšinu času, nejčastěji

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

souffler: Laissez-moi le temps de souffler.Nechte mě chvíli vydechnout.

air: vivre de l'air du tempsžít ze vzduchu

fuite: fuite du tempsběh času

mœurs: autres temps, autres mœursjiná doba, jiný mrav

nuit: nuit des tempsšerý dávnověk

pluie: faire la pluie et le beau tempsmít hlavní slovo, být všemocným pánem

trois: en deux temps, trois mouvementsjedna dvě, raz dva, co by dup

trois: les trois quarts du tempsvětšinou, z větší části, velmi často

tuer: tuer le tempszabíjet čas