Hlavní obsah

souffler [sufle]

Vyskytuje se v

souffle: éteindre une bougie d'un seul soufflesfouknout svíčku

ballon: souffler dans le ballonfouknout (si) do balonku

chaud: souffler le chaud et le froidchválit i hanět jedním dechem

phoque: souffler comme un phoquefunět jako lokomotiva

dech: retenir son soufflezadržet dech

popadat: être à bout de soufflepřen. sotva popadat dech

šlapat: souffler à l'orguešlapat měchy

zadržet: retenir son souffle, při vyšetření ap. arrêter la respirationzadržet dech

dojít: Il est à bout de souffle.Došel mu dech.

pára: On le renverserait d'un souffle.Je jako pára nad hrncem.

rozloučit se: Tu peux souffler dessus !S tím se rozluč!

síla: souffle vitalživotní síla

u: être à bout de soufflebýt u konce s dechem

vanout: savoir de quel côté souffle le ventvědět, odkud vítr vane

vyrazit: Cela m'a coupé le souffle.To mi vyrazilo dech.

vzít: couper le souffle à qqnvzít komu dech

souffler: souffler comme un bœuffunět jako lokomotiva