Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (uchopit rukama ap.) prendre, saisir
 2. (sebrat, odejmout) ôter, retirer, prendrevzít si životse suicider
 3. (někoho někam) emmener, prendre
 4. (chytit se) prendrevzít koho za rukuprendre qqn par la main
 5. (určitým způsobem vykonat) prendre
 6. (přijmout do vlastnictví) co od koho prendre qqch de qqn
 7. (lék, jídlo ap.) prendre
 8. vzít (si) (přinést někam) prendre
 9. (pochopit, vyložit si) prendre, comprendrecelkem vzatoaprès tout, tout bien considéré
 10. (krev ap.) prendre
 11. vzít na sebe (nabrat) prendre sur soi
 12. (peníze ap.) prendre, toucher
 13. hovor.(přijmout, souhlasit) accepter
 14. hovor.(koupit) prendre
 15. hovor.(dojmout) toucher
 16. (převzít - povinnost ap.) prendre

Vyskytuje se v

vzít: vzít (si)přinést někam prendre*

zasvé: vzít zasvédisparaître, s'éteindre

zavděk: vzít zavděkčím se contenter de qqch, se rabattre sur qqch

celkem: celkem vzatoà tout prendre

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

klín: vzít koho na klínprendre qqn sur ses genoux

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

míra: vzít míru čehoprendre les mesures de qqch

na: vzít koho/co na vědomíprendre qqn en considération

ochrana: vzít koho pod svou ochranuprendre qqn sous sa protection

paráda: vzít koho/co do parádymettre qqn/qqch au creuset

rovnou: vzít to rovnou přes pole zkrátit si cestucouper à travers champ

ruka: vzít co do rukouprendre qqch en main(s)

slovo: vzít si slovo/ujmout se slovaprendre la parole

starost: vzít si na starost koho/coprendre soin de qqn/qqch

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

svědek: vzít si koho/co za svědkaprendre qqn/qqch à témoin

svůj, svá, své, svoje: hovor. vzít za svééchouer

v, ve: vzít co v úvahuprendre qqch en considération

vzít si: Vezměte si.Servez-vous.

za: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

zpět: vzít zpět svá slovaravaler ses paroles

jaký: Jakou si vezmeš?Tu prends laquelle ?

ještě: Vezmi si ještě.Prends-en encore.

který: Které šaty si vezmeš?Tu mets quelle robe ?

sebou: Vezmi to s sebou.Prends-le avec toi.

chuť: vzít chuť k jídlucouper l'appétit

jídlo: vzít chuť k jídlucouper l'appétit

palice: vzít si co do palicese mettre qqch dans la caboche

podlaha: vzít co od podlahyne pas aller à qqch par quatre chemins

rameno: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal.Il est apparu tout d'un coup.

charge: vzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o coprendre en charge

modèle: vzít si koho za vzorprendre qqn comme modèle

prendre: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

sien: vzít co za svéfaire sien(ne) qqch

soin: vzít si na starost, postarat se o koho/coprendre soin de qqn/qqch

strict: přesně vzato, v přesném smysluau sens strict

tout: celkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolemà tout prendre

buter: zatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavyse buter à qqch

compenser: Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.

congé: vzít si týden volnaprendre une semaine de congé

contracter: vzít na sebe závazek vůči komucontracter une obligation envers qqn

plein: vzít plnou nádrž benzínu, přen. dosáhnout maximafaire le plein

acte: zapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat coprendre acte de qqch

air: vzít roha, pláchnouthovor. jouer la fille de l'air

après: po tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzatoaprès tout

balance: zvážit, vzít v úvahu, srovnávat dvě věcimettre en balance

bras-le-corps (à): vzít koho kolem pasuprendre qqn à bras-le-corps

charrue: vzít věc za opačný konecmettre la charrue avant les bœufs

cou: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

femme: vzít si koho za ženuprendre qqn pour femme

flûte: vzít nohy na ramenase tirer des flûtes

graine: vzít si z toho příkladen prendre de la graine

jambe: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

jouer: vzít nohy na ramenajouer des jambes

loupe: vzít si na co lupu, podrobně si prohlížet coregarder qqch à la loupe

poudre: vzít nohy na ramenaprendre la poudre d'escampette

talon: ukázat paty, vzít do zaječíchmontrer les talons

témoin: vzít si koho/co za svědkaprendre qqn/qqch à témoin

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit