Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (uchopit rukama ap.) prendre, saisir
 2. (sebrat, odejmout) ôter, retirer, prendrevzít si životse suicider
 3. (někoho někam) emmener, prendre
 4. (chytit se) prendrevzít koho za rukuprendre qqn par la main
 5. (určitým způsobem vykonat) prendre
 6. (přijmout do vlastnictví) co od koho prendre qqch de qqn
 7. (lék, jídlo ap.) prendre
 8. vzít (si) (přinést někam) prendre
 9. (pochopit, vyložit si) prendre, comprendrecelkem vzatoaprès tout, tout bien considéré
 10. (krev ap.) prendre(vzorek ap.) prélever
 11. vzít na sebe (nabrat) prendre sur soi
 12. (peníze ap.) prendre, toucher
 13. hovor.(přijmout, souhlasit) accepter
 14. hovor.(koupit) prendre
 15. hovor.(dojmout) toucher
 16. (převzít - povinnost ap.) prendre

Vyskytuje se v

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit

zasvé: vzít zasvédisparaître, s'éteindre

zavděk: vzít zavděkčím se contenter de qqch, se rabattre sur qqch

celkem: celkem vzatoà tout prendre

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

klín: vzít koho na klínprendre qqn sur ses genoux

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

krev: vzít komu krevfaire une prise à qqn

míra: vzít míru čehoprendre les mesures de qqch

na: vzít koho/co na vědomíprendre qqn en considération

na: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

ochrana: vzít koho pod svou ochranuprendre qqn sous sa protection

paráda: vzít koho/co do parádymettre qqn/qqch au creuset

paškál: vzít si koho na paškálchapitrer qqn

rovnou: vzít to rovnou přes pole zkrátit si cestucouper à travers champ

ruka: vzít co do rukouprendre qqch en main(s)

ruka: vzít koho za rukuprendre qqn par la main

slovo: vzít si slovo/ujmout se slovaprendre la parole

starost: vzít si na starost koho/coprendre soin de qqn/qqch

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

svědek: vzít si koho/co za svědkaprendre qqn/qqch à témoin

svůj, svá, své, svoje: hovor. vzít za svééchouer

v, ve: vzít co v úvahuprendre qqch en considération

vzít si: Vezměte si.Servez-vous.

za: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

zpět: vzít zpět svá slovaravaler ses paroles

jaký: Jakou si vezmeš?Tu prends laquelle ?

ještě: Vezmi si ještě.Prends-en encore.

který: Které šaty si vezmeš?Tu mets quelle robe ?

sebou: Vezmi to s sebou.Prends-le avec toi.

vzít si: vzít si koho za muže/ženuprendre qqn pour époux/épouse

chuť: vzít chuť k jídlucouper l'appétit

jídlo: vzít chuť k jídlucouper l'appétit

palice: vzít si co do palicese mettre qqch dans la caboche

podlaha: vzít co od podlahyne pas aller à qqch par quatre chemins

rameno: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

slovo: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal.Il est apparu tout d'un coup.

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

sien: faire sien(ne) qqchvzít co za své

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

buter: se buter à qqchzatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavy

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

congé: prendre une semaine de congévzít si týden volna

contracter: contracter une obligation envers qqnvzít na sebe závazek vůči komu

plein: faire le pleinvzít plnou nádrž benzínu, přen. dosáhnout maxima

prendre: prendre qqch à cœurvzít si co k srdci

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

air: hovor. jouer la fille de l'airvzít roha, pláchnout

après: après toutpo tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzato

balance: mettre en balancezvážit, vzít v úvahu, srovnávat dvě věci

bras-le-corps (à): prendre qqn à bras-le-corpsvzít koho kolem pasu

charrue: mettre la charrue avant les bœufsvzít věc za opačný konec

cou: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

femme: prendre qqn pour femmevzít si koho za ženu

flûte: se tirer des flûtesvzít nohy na ramena

graine: en prendre de la grainevzít si z toho příklad

jambe: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

jouer: jouer des jambesvzít nohy na ramena

loupe: regarder qqch à la loupevzít si na co lupu, podrobně si prohlížet co

poudre: prendre la poudre d'escampettevzít nohy na ramena

talon: montrer les talonsukázat paty, vzít do zaječích

témoin: prendre qqn/qqch à témoinvzít si koho/co za svědka