Hlavní obsah

přijmout

Vyskytuje se v

jednotně: jednotně přijmout všemi hlasyapprouver unanimement

nabídka: přijmout nabídkuaccepter une proposition

výhrada: přijmout co s výhradamiaccepter qqch avec (des) réserves

spoluodpovědnost: přijmout spoluodpovědnost za koho/coassumer la coresponsabilité de qqn/qqch

défi: accepter le défipřijmout výzvu, zvednout hozenou rukavici přen.

invitation: accepter une invitationpřijmout pozvání

rang: admettre qqn dans ses rangspřijmout koho do svých řad

recevoir: être reçu à un examenbýt přijat u zkoušek

religion: embrasser une religionpřijmout víru

restriction: accepter qqch avec (des) restrictionspřijmout co s výhradami

dévouement: Veuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopise

recevoir: être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise