Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

jednotně: jednotně přijmout všemi hlasyapprouver unanimement

nabídka: přijmout nabídkuaccepter une proposition

škola: přijetí do školyadmission dans une école

výhrada: přijmout co s výhradamiaccepter qqch avec (des) réserves

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

přijet: přijet včas/se zpožděnímarriver à l'heure/en retard

přijet: Přijedu pro tebe autem.Je viendrai te chercher en voiture.

přijmout: přijmout nabídkuaccepter une proposition

přijmout: přijmout čí pozváníaccepter l'invitation de qqn

spoluodpovědnost: přijmout spoluodpovědnost za koho/coassumer la coresponsabilité de qqn/qqch

audience: demander une audiencežádat o přijetí

défi: accepter le défipřijmout výzvu, zvednout hozenou rukavici přen.

glacial: accueil glacialchladné přijetí

invitation: accepter une invitationpřijmout pozvání

rang: admettre qqn dans ses rangspřijmout koho do svých řad

réception: accusé/avis de réceptionpotvrzení o přijetí zásilky

recevoir: être reçu à un examenbýt přijat u zkoušek

religion: embrasser une religionpřijmout víru

restriction: accepter qqch avec (des) restrictionspřijmout co s výhradami

accuser: accuser réception de qqchpotvrdit přijetí čeho

arriver: arriver en Francepřijet do Francie

dévouement: Veuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopise

du: venir du Portugalpřijet z Portugalska

recevoir: être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise

nommé: arriver à point nommépřijet v pravý okamžik