Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

jednotně: jednotně přijmout všemi hlasyapprouver unanimement

nabídka: přijmout nabídkuaccepter une proposition

škola: přijetí do školyadmission dans une école

výhrada: přijmout co s výhradamiaccepter qqch avec (des) réserves

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

přijmout: přijmout nabídkuaccepter une proposition

spoluodpovědnost: přijmout spoluodpovědnost za koho/coassumer la coresponsabilité de qqn/qqch

audience: žádat o přijetídemander une audience

défi: přijmout výzvu, zvednout hozenou rukavici přen.accepter le défi

glacial: chladné přijetíaccueil glacial

invitation: přijmout pozváníaccepter une invitation

rang: přijmout koho do svých řadadmettre qqn dans ses rangs

réception: potvrzení o přijetí zásilkyaccusé/avis de réception

recevoir: být přijat u zkoušekêtre reçu à un examen

religion: přijmout víruembrasser une religion

restriction: přijmout co s výhradamiaccepter qqch avec (des) restrictions

accuser: potvrdit přijetí čehoaccuser réception de qqch

arriver: přijet do Franciearriver en France

dévouement: Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.

du: přijet z Portugalskavenir du Portugal

expression: Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

nommé: přijet v pravý okamžikarriver à point nommé

přijet: přijet včas/se zpožděnímarriver à l'heure/en retard