Hlavní obsah

přijmout

Vyskytuje se v

jednotně: approuver unanimementjednotně přijmout všemi hlasy

nabídka: accepter une propositionpřijmout nabídku

výhrada: accepter qqch avec (des) réservespřijmout co s výhradami

spoluodpovědnost: assumer la coresponsabilité de qqn/qqchpřijmout spoluodpovědnost za koho/co

défi: accepter le défipřijmout výzvu, zvednout hozenou rukavici přen.

invitation: accepter une invitationpřijmout pozvání

rang: admettre qqn dans ses rangspřijmout koho do svých řad

recevoir: être reçu à un examenbýt přijat u zkoušek

religion: embrasser une religionpřijmout víru

restriction: accepter qqch avec (des) restrictionspřijmout co s výhradami

dévouement: Veuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopise

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise

přijmout: accepter une propositionpřijmout nabídku