Hlavní obsah

pustit

Vyskytuje se v

chlup: Nepustím ani chlup.Je ne lâcherai pas un sou.

k, ke, ku: pustit koho k vodělaisser tomber qqn

voda: pustit k vodě koho milence ap.plaquer qqn

vymýšlet si: pustě si co vymýšletinventer qqch de toutes pièces

crachoir: nepustit nikoho ke slovutenir le crachoir

laisser: pustit koho k vodě, vykašlat se na koholaisser tomber qqn

tête: Pusťte ho dopředu.Faites-le passer en tête.

tomber: nechat ve štychu, nechat, pustit k vodě kohopřen., hovor. laisser tomber qqn

venir: dojít, přikročit, přistoupit k čemu, pustit se do čehoen venir à qqch

avant: jít vpřed, přen. postupovat směle vpřed, pustit se do tohoaller de l'avant

saigner: odřít koho dohola, pustit komu pořádně žilousaigner qqn à blanc

biscuit: = lehkomyslně se do něčeho pustithovor. s'embarquer sans biscuit

collier: znovu se pustit do prácereprendre le collier

mors: splašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práceprendre le mors aux dents

reprendre: podruhé se pustit do čehos'y reprendre à deux fois pour faire qqch

pustit: (vy)pustit ptáka na svobodudonner la volée à un oiseau