Hlavní obsah

dopustit

Vyskytuje se v

čin: dopustit se nelidských činůcommettre des actes de barbarie

omyl: dopustit se omylucommettre une erreur

faux pas: dopustit se faux pascommettre un faux pas

chyba: dopustit se chybycommettre une faute

défaut: dopustit se chyby, provinit seêtre en défaut

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku na koho ne pas permettre* de faire* tort à qqn