Hlavní obsah

vyloučit

Vyskytuje se v

communion: exclure de la communionexkomunikovat, vyloučit z komunity

ex-: exclurevyloučit, vyobcovat