Hlavní obsah

du [dy]

Člen

  1. složený určitý člen z de a levenir du Portugalpřijet z Portugalska
  2. dělivý členmanger du painjíst chléb

Vyskytuje se v

avocat: advocatus diaboli, obhájce špatné věciavocat du diable

bâton: à qqn házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues

bien: bohatstvíun bien, des biens

coin: hra na škatule, (škatule,) škatule, hejbejte sejeu des quatre coins

commerce: obchodnídu commerce

communion: obcování svatýchcommunion des saints

concordance: časová souslednostconcordance des temps

côté: qqch směrem, ve směru k čemudu côté de

coureur: traper, zálesákcoureur de(s) bois

dent: bez chuti, přen. zdráhavě, neochotnědu bout des dents

dépit: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

diable: hrozný, strašný, pekelnýdu diable, de tous les diables

dimanche: nedělní, sváteční amatérskýdu dimanche

distribution: rozdělování cendistribution des prix

division: dělba prácedivision du travail

doigt: konec prstule bout du doigt

domaine: správa státního majetkuservice des domaines, les domaines

doux: potichuen douce

emploi: rozvrh hodinemploi du temps

fait: de qqch následkem čeho, pro codu fait

femme: žena z velkého světafemme du monde

fois: někdydes fois

gagner: sur qqn postoupit, získ(áv)at území, šířit se přen.gagner du terrain

grincer: (za)skřípat zuby i přen.grincer des dents

gringue: à qqn balit koho, nadbíhat, dvořit se komufaire du gringue

inspecteur: inspektor státní finanční správyinspecteur des finances

jour: dnešní, čerstvý, současný, aktuálnídu jour

long: po celé délcetout du long

maréchal: četař u jezdectva, dělostřelectvamaréchal des logis

masse: moc ne, nic moc, žádná slávapas des masses

mieux: velmi dobředes mieux

milieu: prostřednídu milieu

moment: jakmile, hned jakdu moment où/que

monde: lidéle monde, du monde

acception: v plném slova smysludans toute l'acception du terme

accident: pracovní úrazaccident du travail

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation

action: vydat akcieémettre des actions

adoration: klanění Tří králůAdoration des Mages

affinité: být spřízněný s kýmavoir des affinités avec qqn

aménagement: územní plánaménagement du territoire

Amérique: Jižní AmerikaAmérique du Sud

apôtre: Skutky apoštolů jedna z knih Nového zákonaActes des apôtres

appréciation: ocenění obrazu odborníkemappréciation du tableau par l'expert

arbitraire: arbitrárnost jazykového znakuarbitraire du signe

arrêt: zástava srdcearrêt du cœur

arrivée: příjezd vlakuarrivée du train

avance: předcházet si koho, nadbíhat komufaire des avances à qqn

bar: vymetat baryfaire la tournée des bars

bas: (střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pádydes hauts et des bas

battement: mrknutíbattement des cils

battre: tlouct křídlybattre des ailes

béquille: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles

Bermudes: bermudský trojúhelníktriangle des Bermudes

blague: kecatraconter des blagues

bon: státní pokladniční poukázkafin. bon du Trésor

bourreau: donchuán, záletník, svůdcežert. bourreau des cœurs

bouton: mít pupínky hlavně o aknéavoir des boutons

bronze: doba bronzováâge du bronze

cachotterie: dělat tajnostifaire des cachotteries

caisse: bubínková dutinacaisse du tympan

camping: tábořitfaire du camping

cancer: obratník Rakatropique du Cancer

candidat: kandidovat ve volbáchse porter candidat à des élections

cantique: Píseň písníLe Cantique des cantiques

caravane: = reklamní doprovodný vůz závodu Tour de Francecaravane du Tour de France

carreau: = stánky s ovocem a zeleninou kolem pařížské tržnicecarreau des Halles

casier: výpis z trestního rejstříkuextrait du casier judiciaire

cauchemar: mít zlé snyfaire des cauchemars

cavité: nosní dutinacavité du nez

cerveau: mozková kůraécorce du cerveau

cessation: klid zbranícessation des hostilités

chambre: navigační kabinachambre des cartes

champ: polní květinyfleurs des champs

champion: mistr světachampion du monde

changer: změnit se úplněchanger du tout au tout

chantage: vydírat kohofaire du chantage à qqn

chanvre: jutachanvre du Bengale

chapitre: kapitulní děkandoyen du chapitre

charme: okouzlovat kohofaire du charme à qqn

chef: předseda vládychef du gouvernement

cheval: jezdit na konifaire du cheval

chiffre: šifrový klíčclé du chiffre

choc: přiťuknutí sklenic při přípitkuchoc des verres

chœur: zpívat ve sborufaire partie des chœurs

chose: To je to nejmenší.C'est la moindre des choses.

chute: pelicháníchute des poils

ciel: království nebeskéroyaume des cieux