Hlavní obsah

dent [dɑ̃]

Vyskytuje se v

grincement: grincement de dentsskřípání zubů, zármutek, bol

grincer: grincer des dents(za)skřípat zuby i přen.

scie: en dents de sciezubatý horský hřeben ap., nepravidelný

verre: verre à dentskelímek na čištění zubů

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

carnassier: (dent) carnassièretrhák zub šelem

lapin: avoir des dents de lapinmít zuby jako králík

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

brosser: se brosser les dents(vy)čistit si zuby

claquer: claquer des dents (de froid)cvakat zuby zimou

laver: se laver les dents(vy)čistit si zuby

armé: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

casser: se casser les dents sur qqchvylámat si na čem zuby

grincement: des pleurs et des grincements de dentspláč a skřípění zubů

montrer: montrer ses dentsukázat zuby, (po)hrozit

mors: prendre le mors aux dentssplašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práce

poule: Quand les poules auront des dents.Až naprší a uschne., Na svatýho Dyndy.

pour: œil pour œil, dent pour dentoko za oko, zub za zub

bolavý: Mám bolavý zub.J'ai mal à la dent.

kartáček: zubní kartáčekbrosse à dents

křivý: křivé zubydents tordues

lačně: lačně kousatmordre à belles dents

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

mléčný: anat. mléčné zubydents de lait

moudrost: zub moudrostident de sagesse

síla: být u konce se silamiêtre sur les dents

smát se: smát se na celé kolorire de toutes ses dents

trpět: trpět bolestí zubůsouffrir des dents

umělý: umělé zubydents artificielles, fausses dents

zdravý: zdravé zubydents saines

zub: horní zubydents du haut

zub: mléčné zubydents de lait

zub: zuby moudrostidents de sagesse

zub: kartáček na zubybrosse à dents

čistit: čistit si zubyse brosser les dents

vycenit: vycenit zubymontrer ses dents

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubse faire arracher une dent

zub: Bolí mě zuby.J'ai mal aux dents.

brousit: brousit si zuby na coaiguiser ses dents sur qqch

huba: Lže až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

kritizovat: přísně kritizovatavoir la dent dure

mezi: procedit mezi zubygrommeler entre ses dents

napršet: Až naprší a uschne.À Pâques ou à la Trinité., Quand les poules auront des dents.

ozbrojený: po zuby ozbrojenýarmé jusqu'aux dents

pomluvit: zle pomluvit, ztrhat kohodéchirer qqn à belles dents

prášit se: Lže, až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

roznést: roznést koho na kopytechdéchirer qqn à belles dents

skřípat: skřípat zubygrincer des dents

tisknout: Lže, jako když tiskne.Il ment comme il respire., Il ment comme un arracheur de dents.

uschnout: Až naprší a uschne.Quand les poules auront des dents.

vyzbrojit se: vyzbrojit se po zubys'armer jusqu'aux dents

zaskřípat: zaskřípat zubygrincer des dents

zatnout: Je potřeba zatnout zuby.Il faut serrer les dents.

zub: po zuby ozbrojenýarmé jusqu'aux dents

zub: zatnout zubyserrer les dents