Hlavní obsah

dent [dɑ̃]

Vyskytuje se v

dent: à belles dentss chutí

grincement: grincement de dentsskřípání zubů, zármutek, bol

grincer: grincer des dents(za)skřípat zuby i přen.

scie: en dents de sciezubatý horský hřeben ap., nepravidelný

verre: verre à dentskelímek na čištění zubů

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

carnassier: (dent) carnassièretrhák zub šelem

lapin: avoir des dents de lapinmít zuby jako králík

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

brosser: se brosser les dents(vy)čistit si zuby

claquer: claquer des dents (de froid)cvakat zuby zimou

laver: se laver les dents(vy)čistit si zuby

armé: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

casser: se casser les dents sur qqchvylámat si na čem zuby

montrer: montrer ses dentsukázat zuby, (po)hrozit

mors: prendre le mors aux dentssplašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práce

poule: Quand les poules auront des dents.Až naprší a uschne., Na svatýho Dyndy.

pour: œil pour œil, dent pour dentoko za oko, zub za zub

bolavý: J'ai mal à la dent.Mám bolavý zub.

kartáček: brosse à dentszubní kartáček

křivý: dents tordueskřivé zuby

lačně: mordre à belles dentslačně kousat

mlčet: être muet comme la tombe, ne pas desserrer les dentsmlčet jako hrob

mléčný: dents de laitanat. mléčné zuby

moudrost: dent de sagessezub moudrosti

síla: être sur les dentsbýt u konce se silami

smát se: rire de toutes ses dentssmát se na celé kolo

trpět: souffrir des dentstrpět bolestí zubů

umělý: dents artificielles, fausses dents umělé zuby

zdravý: dents saineszdravé zuby

zub: dents du hauthorní zuby

čistit: se brosser les dentsčistit si zuby

vycenit: montrer ses dentsvycenit zuby

vytrhnout: se faire arracher une dentnechat si vytrhnout zub

brousit: aiguiser ses dents sur qqchbrousit si zuby na co

huba: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

kritizovat: avoir la dent durepřísně kritizovat

mezi: grommeler entre ses dentsprocedit mezi zuby

napršet: À Pâques ou à la Trinité., Quand les poules auront des dents.Až naprší a uschne.

ozbrojený: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

pomluvit: déchirer qqn à belles dentszle pomluvit, ztrhat koho

prášit se: Il ment comme un arracheur de dents.Lže, až se mu od huby práší.

roznést: déchirer qqn à belles dentsroznést koho na kopytech

skřípat: grincer des dentsskřípat zuby

tisknout: Il ment comme il respire., Il ment comme un arracheur de dents.Lže, jako když tiskne.

uschnout: Quand les poules auront des dents.Až naprší a uschne.

vyzbrojit se: s'armer jusqu'aux dentsvyzbrojit se po zuby

zaskřípat: grincer des dentszaskřípat zuby

zatnout: Il faut serrer les dents.Je potřeba zatnout zuby.