Hlavní obsah

zdravý

Přídavné jméno

  1. (o člověku ap.) sain/saine, en bonne santé, bien portant/-antebýt zdravýêtre en bonne santéBuď zdráv!Salut !zdravé zubydents f pl saines
  2. (zdraví prospěšný) sain/saine, salutaire(podnebí ap.) salubrezdravý vzduchgrand air mzdravá stravanourriture f saine
  3. (přirozený, neporušený) sain/sainezdravý rozumsaine raison fproti zdravému rozumuen dépit du bon sens

Vyskytuje se v

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

chatrný: chatrné zdravísanté délicate

kouření: kouření škodí zdravífumer nuit à la santé

kůže: (vyváznout) se zdravou kůží živ a zdráv(s'en tirer) sain et sauf

otřesený: otřesené zdravísanté éprouvée

rozum: zdravý rozumbon sens , sens commun, saine raison

škodit: Kouření škodí zdraví.Fumer nuit à la santé.

zdraví: Na zdraví! při kýchnutíÀ vos souhaits !

zdraví: mít železné zdravíavoir une santé de fer

zdraví: Na (vaše) zdraví! přípitekÀ (votre) santé !, hovor. Tchin-tchin !

zdraví: připít si na čí zdravíboire à la santé de qqn

zdraví: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé !

železný: mít železné zdravíavoir une santé de fer

napít se: napít se na čí zdravíboire à la santé de qqn

připít: připít si na čí zdravíboire à la santé de qqn

hodně: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé!

kořínek: mít zdravý kořínekêtre d'une pâte à vivre cents ans

pevný: mít pevné zdravíavoir une santé à toute épreuve

ryba: zdravý jako rybafrais comme un gardon

affectueusement: Affectueusement votre...Srdečně Vás zdraví... závěrečná fráze v dopise

commun: sens communzdravý rozum

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

esprit: être sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchu

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

sain: sain de corps et d'espritzdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravý

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

santé: boire à la santé de qqnpřipít si na čí zdraví

santé: Santé !Na zdraví! přípitek

sens: gros bon senszdravý selský rozum

sens: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

souhait: À vos souhaits !Na zdraví!, Ať slouží! při kýchnutí

votre: À votre santé !Na (vaše) zdraví!

vôtre: À la vôtre !Na vaše (zdraví)!

mauvais: Le tabac est mauvais pour la santé.Kouření škodí zdraví.

sain: climat sainzdravé klima

surveiller: surveiller sa santéšetřit se, být na sebe opatrný, hlídat si/dbát o své zdraví

corps: Une âme saine dans un corps sain.Ve zdravém těle zdravý duch.

fer: avoir une santé de fermít železné zdraví

gardon: frais comme un gardonzdravý jako ryba

porter: se porter comme un charmebýt zdravý jako buk

tien: hovor. À la tienne !Na (tvoje) zdraví!