Hlavní obsah

esprit [εspʀi]

Podstatné jméno mužské

 1. duch, duše(vno), mysl myslící, cítící složka člověkaavoir l'esprit ailleursbýt duchem jindeêtre sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchuperdre l'espritztratit rozumavoir l'esprit dérangébýt mdlého rozumuêtre simple d'espritbýt prostoduchý
 2. náturaavoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsýavoir un esprit largebýt velkorysýlenteur/paresse/pesanteur d'esprit(duševní) těžkopádnost
 3. nálada
 4. člověk
 5. de qqch duch, smysl pro co
 6. duchaplnost, esprit
 7. duch, povaha, zaměřenídans un esprit de qqchv duchu čeho
 8. náb.duch náboženská netělesná bytost
 9. duch duše zemřelého
 10. ling.přídech při výslovnosti hlásek
 11. obl.líhesprit-de-boisdřevný líh, metanolesprit-de-vinvinný líh, etanol

Podstatné jméno mužské

 1. n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslechperdre ses espritsomdlít, ztratit vědomíreprendre ses espritspřijít k sobě

Vyskytuje se v

simple: prostoduchý, naivnísimple d'esprit

consistance: nepevný člověkesprit sans consistance

corps: být zdravý tělem i dušíêtre sain de corps et d'esprit

dérèglement: vyšinutí z rovnováhydérèglement de l'esprit

esprit: být duchem jindeavoir l'esprit ailleurs

étroitesse: úzkoprsostétroitesse d'esprit

éveillé: hlava otevřenáesprit éveillé

finesse: bystrost, důvtipfinesse d'esprit

heureux: blahoslavení chudí duchemheureux les pauvres en esprit

jeune: být mladý duchemêtre jeune d'esprit

jeunesse: mladistvost duchajeunesse d'esprit

lenteur: duševní těžkopádnostlenteur d'esprit

ouverture: bystrost, chápavost, vnímavostouverture d'esprit

présence: duchapřítomnostprésence d'esprit

retour: odejít bez myšlenky na návratpartir sans esprit de retour

sacrifice: obětavostesprit de sacrifice

sain: zdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravýsain de corps et d'esprit

suite: důslednost v myšleníesprit de suite

tournure: reagování, názortournure d'esprit

agile: čilý duchesprit agile

ailleurs: Je duchem jinde.Il est ailleurs., Son esprit est ailleurs.

brumeux: zatemnělý duchesprit brumeux

engourdir: malátná mysl, těžkopádný člověkesprit engourdi

escalier: mít dlouhé vedeníavoir l'esprit de l'escalier

large: svobodomyslnýà l'esprit large

opération: jako zázrakempar l'opération du Saint-Esprit

traverser: projít/proletět hlavoutraverser l'esprit

bystrý: bystrý duchesprit vif

duch: Duch svatýSaint-Esprit, Esprit Saint

duše: vypustit duši zemřítrendre l'esprit

hlava: hlava otevřenáesprit éveillé

charakter: mít pokřivený charakteravoir l'esprit tordu

klid: duševní klidtranquillité d'esprit

myšlenka: Myšlenka, která probleskne hlavou.Idée qui traverse l'esprit.

nálada: mít náladu na co, dělat coavoir l'esprit à (faire) qqch

obzor: mít malý/úzký obzoravoir l'esprit borné

otevřený: hlava otevřenáesprit éveillé

paměť: mít co v pamětiavoir qqch présent à l'esprit

povaha: bouřlivá povahaesprit turbulent

pronikavý: pronikavý duchesprit profond

přemítat: přemítat v duchuméditer en esprit

přijít: přijít k soběreprendre ses esprits, revenir à soi

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

velkorysý: být velkorysýavoir un esprit large, être large d'idées

vtip: Jeho řeč srší vtipem.Sa conversation étincelle d'esprit.

vtipný: být vtipnýavoir de l'esprit

vytanout: vytanout na myslivenir à l'esprit

duchaplný: duchaplný člověkhomme d'esprit

slaboduchý: slaboduchý člověkfaible d'esprit

dlouhý: dlouhé vedeníesprit de l'escalier

jíst: jíst vtipnou kašisavoir faire de l'esprit

mysl: přijít komu na myslvenir à l'esprit de qqn

nabýt: nabýt vědomíreprendre ses esprits

osvítit: Osvítil ho duch svatý.Le Saint Esprit est descendu sur lui.

pokrm: expr. duševní pokrmnourriture de l'esprit

proletět: proletět hlavou o myšlence ap.traverser l'esprit

zázrak: (jako) zázrakem(comme) par miracle/l'opération du Saint-Esprit

curieux: zvídavý člověkesprit curieux