Hlavní obsah

tête [tεt]

Podstatné jméno ženské

  1. hlavafromage de tête, BeF tête presséetlačenkacrier à tue-têtekřičet z plných plicfaire têteodolávat, čelit, vzdorovatfemme de tête= schopná a energická ženahovor. C'est une tête.To je (ale) hlava. o vzdělané osoběde têtez hlavy, zpamětiavoir la tête videmít prázdnou hlavucoup m de têtezbrklost, unáhlenost, ukvapenost
  2. mysl.paroží
  3. sport.hlavička
  4. tête de mortumrlčí hlava, lebkasphinx m tête-de-mortlišaj smrtihlav
  5. vrchol(ek), vršek, hlava stromu ap.
  6. hlava magnetofonu, snímací ap., hlavička, hlavice
  7. přední část, čelo, hlavatête de lignevýchozí stanice
  8. vedení, čelo, hlavaFaites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.être à la tête de sa classebýt nejlepší ve třídě

Vyskytuje se v

creuser: se creuser (la tête)hloubat, lámat si hlavu

hocher: hocher la têtepotřás(a)t/(za)vrtět/(po)kývat hlavou na znak souhlasu i nesouhlasu

linotte: tête de linottetřeštidlo, ztřeštěnec

martel: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

monter: monter la tête à qqn contre qqnpoštvat, (vy)hecovat koho proti komu

alouette: gastr. alouette sans têtešpanělský ptáček masový závitek

chasseur: chasseur de têteslovec lebek

fort: forte têtetvrdohlavec

fromage: fromage de têtetlačenka, vepřová huspenina

hochement: hochement de têtepotřásání/pokyvování/kývání/vrtění hlavou

jeter: jeter qqch à la tête de qqnblýsknout se čím před kým, předhazovat co komu

moineau: tête de moineauořech uhlí

mort: tête de mortumrlčí lebka

par: passer par la têtejít hlavou

perdre: perdre la têteztratit hlavu, zbláznit se

pont: tête de pontpředmostí

pou: pou de la têtedětská veš

queue: sans queue ni têtebez hlavy a paty

sommet: sommet de la têtetemeno hlavy

tête: fromage de tête, BeF tête presséetlačenka

tête-à-tête: en tête-à-têtemezi čtyřma očima

léger: avoir la tête légèrenemít nic v hlavě, mít prázdnou hlavu

tue-tête (à): crier à tue-têtekřičet z plných plic

air: tête en l'airvětroplach, lehkomyslník

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

brûlé: tête brûlée, cerveau brûléhorká hlava

claque: hovor. tête à claquesksicht na facky

dur: avoir la tête durebýt natvrdlý, být tvrdohlavý

farcir: farcir la tête d'un enfant de connaissancescpát dítěti do hlavy vědomosti

fourrer: fourrer qqch dans la tête de qqnvtloukat komu co do hlavy

froid: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

lavage: lavage de têtevynadání, kartáč vyhubování

laver: laver la tête à qqnvyhubovat komu, mýt komu hlavu

mur: se cogner/se taper la tête contre les murschtít prorazit hlavou zeď

ni: C'est sans queue ni tête.Nemá to hlavu ani patu.

pied: des pieds à la têteod hlavy k patě

pipe: hovor. par tête de pipena osobu, na hlavu

pois: hovor. avoir un pois chiche dans la têtemít v hlavě slámu

prix: mettre à prix la tête de qqnvypsat cenu na čí hlavu

sortir: sortir de la tête de qqnvypadnout z koho hlavy

vaisselle: s'envoyer la vaisselle à la têteházet po sobě talíře hádat se

bolest: mal de têtebolest hlavy

čelo: être à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqchbýt v čele čeho

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

hlava: signe affirmatif de la tête(souhlasné) přikývnutí hlavou

k, ke, ku: des pieds à la tête, de la tête aux piedsod hlavy k patě

lebka: tête de mortumrlčí lebka

nad, nade: en avoir par-dessus la tête de qqchmít čeho až nad hlavu

navrch: les yeux hors de la têteoči navrch hlavy

paličák: C'est une tête de cochon/lard/mule/pioche.Je to paličák.

panák: tête de Turcfackovací panák

pata: des pieds à la têteod hlavy k patě

plést: tourner la tête à qqnplést komu hlavu

pokynutí: signe de têtepokynutí hlavy

pokyvovat: 'hocher la têtepokyvovat hlavou

skupinka: peloton de têtevedoucí skupinka při závodě

souhlas: approuver de la têtekývnout na souhlas

spráskaný: s'en aller la tête basseodejít jako spráskaný pes

svůj, svá, své, svoje: faire tout à sa têtedělat všecko po svém

šipka: piquer une tête dans l'eauskočit šipku do vody

španělský: alouette sans têtegastr. španělský ptáček

špice: être en têtebýt na špici

těžký: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

třeštit: Cela me casse la tête.Třeští mi z toho hlava.

utlouct se: J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.Mohl bych se po tom utlouct.

vedoucí: peloton de têtevedoucí skupinka při závodě

vypadnout: sortir de la têtepřen. vypadnout z paměti

kývat: hocher la têtekývat hlavou

na: mille euros par tête/personnetisíc eur na osobu

točit se: J'ai la tête qui tourne.Točí se mi hlava.

zakroutit: secouer la tête en signe de doutezakroutit pochybovačně hlavou

zavrtět: na znak souhlasu i nesouhlasu hocher la têtezavrtět hlavou

bouchat: se taper la tête contre le murbouchat hlavou do zdi zoufalstvím, nerozhodností

dělat: se payer la tête de qqndělat si z koho blázny

horký: avoir la tête chaudemít horkou hlavu

chladný: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

klidný: à tête reposées klidnou hlavou

kulka: se tirer une balle dans la têtevpálit si kulku do hlavy

lámat: se creuser la têtelámat si hlavu

meč: L'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête.Visí nad ním Damoklův meč.

namlátit: enfoncer qqch à qqn dans la tête, fourrer qqch dans la tête de qqnexpr. namlátit komu co do hlavy

napadat: Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !expr. Co tě napadá!

oko: tête à têtemezi čtyřma očima

omlátit: jeter qqch à la tête de qqnomlátit komu co o hlavu

otlouct: jeter qqch à la tête de qqnexpr. otlouci komu co o hlavu

otřískat: jeter qqch à la tête de qqnotřískat komu co o hlavu

pilina: n'avoir rien dans la têtemít v hlavě piliny

poplést: faire tourner la tête de qqn, entêter qqnpoplést komu hlavu

pozvednout: relever la têtepozdvihnout hlavu

prohlédnout: examiner qqn de la tête aux piedsprohlédnout (si) koho od hlavy po paty

prorazit: Il ne faut pas donner de la tête contre un mur.Hlavou zeď neprorazíš.

pštros: Il fait l'autruche., Il cache la tête comme une autruche.Strká hlavu do písku jako pštros.

rozmluva: tête-à-tête rozmluva mezi čtyřma očima

ryba: C'est par la tête que le poisson pourrit.Ryba páchne od hlavy.

skopový: tête de lardhanl. hlava skopová

sláma: avoir un pois chiche dans la têtemít v hlavě slámu

stoupat: Le vin lui monte à la tête.Víno mu stoupá do hlavy.

svěšený: marcher la tête bassejít se svěšenou hlavou

tvář: se trouver tête à tête avec qqnocitnout se tváří tvář komu

vsadit: J'en mettrais ma tête à couper !Vsadil bych na to krk!

vyhnat: chasser qqch de la tête de qqnvyhnat komu co z hlavy

vzít: J'en mettrais ma tête à couper !Mohu na to vzít jed!

zatočit se: La tête lui a tourné.Zatočila se mu hlava.

zmást: faire perdre la tête à qqnzmást komu hlavu

ztratit: perdre la têteztratit hlavu

zvednout: dresser la têtezvednout hlavu