Hlavní obsah

tête [tεt]

Podstatné jméno ženské

  1. hlavafromage de tête, BeF tête presséetlačenkacrier à tue-têtekřičet z plných plicfaire têteodolávat, čelit, vzdorovatfemme de tête= schopná a energická ženahovor. C'est une tête.To je (ale) hlava. o vzdělané osoběde têtez hlavy, zpamětiavoir la tête videmít prázdnou hlavucoup m de têtezbrklost, unáhlenost, ukvapenost
  2. mysl.paroží
  3. sport.hlavička
  4. tête de mortumrlčí hlava, lebkasphinx m tête-de-mortlišaj smrtihlav
  5. vrchol(ek), vršek, hlava stromu ap.
  6. hlava magnetofonu, snímací ap., hlavička, hlavice
  7. přední část, čelo, hlavatête de lignevýchozí stanice
  8. vedení, čelo, hlavaFaites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.être à la tête de sa classebýt nejlepší ve třídě

Vyskytuje se v

creuser: se creuser (la tête)hloubat, lámat si hlavu

hocher: hocher la têtepotřás(a)t/(za)vrtět/(po)kývat hlavou na znak souhlasu i nesouhlasu

linotte: tête de linottetřeštidlo, ztřeštěnec

martel: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

monter: monter la tête à qqn contre qqnpoštvat, (vy)hecovat koho proti komu

alouette: gastr. alouette sans têtešpanělský ptáček masový závitek

chasseur: chasseur de têteslovec lebek

fort: forte têtetvrdohlavec

fromage: fromage de têtetlačenka, vepřová huspenina

hochement: hochement de têtepotřásání/pokyvování/kývání/vrtění hlavou

jeter: jeter qqch à la tête de qqnblýsknout se čím před kým, předhazovat co komu

moineau: tête de moineauořech uhlí

mort: tête de mortumrlčí lebka

par: passer par la têtejít hlavou

perdre: perdre la têteztratit hlavu, zbláznit se

pont: tête de pontpředmostí

pou: pou de la têtedětská veš

queue: sans queue ni têtebez hlavy a paty

sommet: sommet de la têtetemeno hlavy

tête-à-tête: en tête-à-têtemezi čtyřma očima

léger: avoir la tête légèrenemít nic v hlavě, mít prázdnou hlavu

tue-tête (à): crier à tue-têtekřičet z plných plic

air: tête en l'airvětroplach, lehkomyslník

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

brûlé: tête brûlée, cerveau brûléhorká hlava

claque: hovor. tête à claquesksicht na facky

dur: avoir la tête durebýt natvrdlý, být tvrdohlavý

farcir: farcir la tête d'un enfant de connaissancescpát dítěti do hlavy vědomosti

fourrer: fourrer qqch dans la tête de qqnvtloukat komu co do hlavy

froid: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

lavage: lavage de têtevynadání, kartáč vyhubování

laver: laver la tête à qqnvyhubovat komu, mýt komu hlavu

mur: se cogner/se taper la tête contre les murschtít prorazit hlavou zeď

ni: C'est sans queue ni tête.Nemá to hlavu ani patu.

pied: des pieds à la têteod hlavy k patě

pipe: hovor. par tête de pipena osobu, na hlavu

pois: hovor. avoir un pois chiche dans la têtemít v hlavě slámu

pou: chercher des poux (dans la tête) à qqnsekýrovat koho, sedět, hledat hnidy na kom

prix: mettre à prix la tête de qqnvypsat cenu na čí hlavu

sortir: sortir de la tête de qqnvypadnout z koho hlavy

vaisselle: s'envoyer la vaisselle à la têteházet po sobě talíře hádat se

bolest: bolest hlavymal de tête

čelo: být v čele čehoêtre à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqch

čelo: čelo posteletête d'un lit

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

hlava: (souhlasné) přikývnutí hlavousigne affirmatif de la tête

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

k, ke, ku: od hlavy k patědes pieds à la tête, de la tête aux pieds

lebka: umrlčí lebkatête de mort

nad, nade: mít čeho až nad hlavuen avoir par-dessus la tête de qqch

navrch: oči navrch hlavyles yeux hors de la tête

paličák: Je to paličák.C'est une tête de cochon/lard/mule/pioche.

panák: fackovací panáktête de Turc

pata: od hlavy k patědes pieds à la tête

plést: plést komu hlavutourner la tête à qqn

pokynutí: pokynutí hlavysigne de tête

pokyvovat: pokyvovat hlavou'hocher la tête

pokyvovat: souhlasně pokyvovat hlavoufaire oui de la tête

skupinka: vedoucí skupinka při závoděpeloton de tête

souhlas: kývnout na souhlasapprouver de la tête

spráskaný: odejít jako spráskaný pess'en aller la tête basse

svůj, svá, své, svoje: dělat všecko po svémfaire tout à sa tête

šipka: skočit šipku do vodypiquer une tête dans l'eau

španělský: gastr. španělský ptáčekalouette sans tête

špice: být na špiciêtre en tête

těžký: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

utlouct se: Mohl bych se po tom utlouct.J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.

vedoucí: vedoucí skupinka při závoděpeloton de tête

vypadnout: přen. vypadnout z pamětisortir de la tête

hlava: Bolí mě hlava.J'ai mal à la tête.

kývat: kývat hlavouhocher la tête

na: tisíc eur na osobumille euros par tête/personne

točit se: Točí se mi hlava.J'ai la tête qui tourne.

zakroutit: zakroutit pochybovačně hlavousecouer la tête en signe de doute

zavrtět: zavrtět hlavouna znak souhlasu i nesouhlasu hocher la tête

bouchat: bouchat hlavou do zdi zoufalstvím, nerozhodnostíse taper la tête contre le mur

dělat: dělat si z koho bláznyse payer la tête de qqn

hlava: lámat si hlavuse creuser la tête

hlava: ztratit hlavuperdre la tête

hlava: nosit co v hlavěporter qqch dans sa tête

horký: mít horkou hlavuavoir la tête chaude

chladný: zachovat chladnou hlavugarder la tête froide

klidný: s klidnou hlavouà tête reposée

kulka: vpálit si kulku do hlavyse tirer une balle dans la tête

kulka: prohnat komu kulku hlavouloger une balle dans la tête de qqn

lámat: lámat si hlavuse creuser la tête

meč: Visí nad ním Damoklův meč.L'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête.

namlátit: expr. namlátit komu co do hlavyenfoncer qqch à qqn dans la tête, fourrer qqch dans la tête de qqn

napadat: expr. Co tě napadá!Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !