Hlavní obsah

jeter [ʒ(ə)te]

Vyskytuje se v

dévolu: jeter son dévolu surqqn/qqch ucházet se o koho/co, brousit si zuby na koho/co

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

blâme: jeter un blâme sur qqnpokárat koho, svalit vinu na koho

discrédit: jeter le discrédit sur qqnzdiskreditovat koho, podrýt důvěru v koho

œil: jeter un coup d'œil sur qqchpodívat se (zběžně) na co

sort: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

un: s'en jeter unkopnout tam jednoho (panáka)

bord: jeter qqch/qqn par-dessus bordhodit koho/co přes palubu

bébé: jeter le bébé avec l'eau du bainvylít s vaničkou i dítě

carreau: jeter qqn sur le carreausrazit koho k zemi

cognée: jeter le manche après la cognéehodit flintu do žita

cravate: hovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravatedát si jednu vypít sklenku

: les dés sont jetéskostky jsou vrženy

face: jeter la vérité à la face de qqnvmést komu pravdu do tváře

froid: jeter un froidpůsobit jako studená sprcha

gueule: se jeter dans la gueule du loupvrhnout se do jámy lvové

jardin: jeter une pierre dans le jardin de qqnočerňovat koho, dělat narážky na koho

perle: jeter des perles aux pourceauxházet perly sviním

tête: se jeter tête baissée dans qqchslepě se vrhnout do čeho

voile: étendre/jeter/tirer un voile sur qqchzahalit rouškou tajemství co

kletba: přivolat kletbu na kohojeter un sort à qqn

koš: vyhodit co do koše i přen.jeter qqch à la poubelle

panika: šířit panikujeter la panique

pohledět: tázavě pohledětjeter un regard interrogateur

skočit: skočit z oknase jeter par la fenêtre

slza: ronit slzyjeter des larmes

šířit: šířit panikujeter la panique

vydat se: vydat se za kýmse mettre/se lancer/se jeter à la poursuite de qqn

flinta: hodit flintu do žitajeter le manche après la cognée

hodit: hodit co na papírjeter qqch sur le papier

hodit: přen. hodit komu rukavicijeter son gant à qqn

kousnout: kousnout do kyselého jablkase jeter à l'eau, sauter le fossé

nalít: nalít olej do ohnějeter de l'huile sur le feu

olej: přilévat olej do ohnějeter de l'huile sur le feu

omlátit: omlátit komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otlouct: expr. otlouci komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otřískat: otřískat komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

peníze: vyhazovat peníze oknemjeter l'argent par les fenêtres

perla: házet perly svinímjeter des perles aux pourceaux

písek: házet komu písek do očíjeter de la poudre aux yeux de qqn

posraný: být posraný až za ušimaavoir les jetons

přes, přese: hodit koho/co přes palubu i přen.jeter qqn/qqch par-dessus bord

přilít: přilít olej do ohnějeter de l'huile sur le feu

ring: přen. hodit ručník do ringujeter l'éponge

ručník: hodit ručník do ringujeter l'éponge

rukavice: hodit komu rukavicijeter le gant à qqn

síra: dštít oheň a sírujeter/lancer feu et flammes

stlát: expr. stlát kolem sebe papíryjeter des papiers autour de soi

sypat: sypat komu popel do očíjeter de la poudre aux yeux de qqn

vrhnout: Kostky jsou vrženy.Les dés sont jetés., Le sort en est jeté.

vyházet: vyházet úspory z oknajeter ses économies par la fenêtre

vyhodit: vyhodit koho na ulicijeter qqn à la rue

zavadit: zavadit pohledem/očima o koho/cojeter un coup d'œil sur qqn/qqch

zmrazit: zmrazit koho pohledemjeter un regard glacial sur qqn