Hlavní obsah

jeter [ʒ(ə)te]

Vyskytuje se v

jeter: jeter bas, à bas, à terreshodit, svrhnout, srazit

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

blâme: jeter un blâme sur qqnpokárat koho, svalit vinu na koho

discrédit: jeter le discrédit sur qqnzdiskreditovat koho, podrýt důvěru v koho

œil: jeter un coup d'œil sur qqchpodívat se (zběžně) na co

sort: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

un: s'en jeter unkopnout tam jednoho (panáka)

bord: jeter qqch/qqn par-dessus bordhodit koho/co přes palubu

bébé: jeter le bébé avec l'eau du bainvylít s vaničkou i dítě

carreau: jeter qqn sur le carreausrazit koho k zemi

cognée: jeter le manche après la cognéehodit flintu do žita

cravate: hovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravatedát si jednu vypít sklenku

: les dés sont jetéskostky jsou vrženy

face: jeter la vérité à la face de qqnvmést komu pravdu do tváře

froid: jeter un froidpůsobit jako studená sprcha

gueule: se jeter dans la gueule du loupvrhnout se do jámy lvové

jardin: jeter une pierre dans le jardin de qqnočerňovat koho, dělat narážky na koho

perle: jeter des perles aux pourceauxházet perly sviním

tête: se jeter tête baissée dans qqchslepě se vrhnout do čeho

voile: étendre/jeter/tirer un voile sur qqchzahalit rouškou tajemství co

kletba: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

koš: jeter qqch à la poubellevyhodit co do koše i přen.

panika: jeter la paniquešířit paniku

pohledět: jeter un regard interrogateurtázavě pohledět

skočit: se jeter par la fenêtreskočit z okna

slza: jeter des larmesronit slzy

šířit: jeter la paniquešířit paniku

vydat se: se mettre/se lancer/se jeter à la poursuite de qqnvydat se za kým

flinta: jeter le manche après la cognéehodit flintu do žita

hodit: jeter qqch sur le papierhodit co na papír

kousnout: se jeter à l'eau, sauter le fossékousnout do kyselého jablka

nalít: jeter de l'huile sur le feunalít olej do ohně

olej: jeter de l'huile sur le feupřilévat olej do ohně

omlátit: jeter qqch à la tête de qqnomlátit komu co o hlavu

otlouct: jeter qqch à la tête de qqnexpr. otlouci komu co o hlavu

otřískat: jeter qqch à la tête de qqnotřískat komu co o hlavu

peníze: jeter l'argent par les fenêtresvyhazovat peníze oknem

perla: jeter des perles aux pourceauxházet perly sviním

písek: jeter de la poudre aux yeux de qqnházet komu písek do očí

posraný: avoir les jetonsbýt posraný až za ušima

přes, přese: jeter qqn/qqch par-dessus bordhodit koho/co přes palubu i přen.

přilít: jeter de l'huile sur le feupřilít olej do ohně

ring: jeter l'épongepřen. hodit ručník do ringu

ručník: jeter l'épongehodit ručník do ringu

rukavice: jeter le gant à qqnhodit komu rukavici

síra: jeter/lancer feu et flammesdštít oheň a síru

stlát: jeter des papiers autour de soiexpr. stlát kolem sebe papíry

sypat: jeter de la poudre aux yeux de qqnsypat komu popel do očí

vrhnout: Les dés sont jetés., Le sort en est jeté.Kostky jsou vrženy.

vyházet: jeter ses économies par la fenêtrevyházet úspory z okna

vyhodit: jeter qqn à la ruevyhodit koho na ulici

zavadit: jeter un coup d'œil sur qqn/qqchzavadit pohledem/očima o koho/co

zmrazit: jeter un regard glacial sur qqnzmrazit koho pohledem

dévolu: jeter son dévolu surqqn/qqch ucházet se o koho/co, brousit si zuby na koho/co