Hlavní obsah

jeter [ʒ(ə)te]

Vyskytuje se v

dévolu: jeter son dévolu surqqn/qqch ucházet se o koho/co, brousit si zuby na koho/co

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

blâme: jeter un blâme sur qqnpokárat koho, svalit vinu na koho

discrédit: jeter le discrédit sur qqnzdiskreditovat koho, podrýt důvěru v koho

œil: jeter un coup d'œil sur qqchpodívat se (zběžně) na co

sort: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

un: s'en jeter unkopnout tam jednoho (panáka)

bord: jeter qqch/qqn par-dessus bordhodit koho/co přes palubu

bébé: jeter le bébé avec l'eau du bainvylít s vaničkou i dítě

carreau: jeter qqn sur le carreausrazit koho k zemi

cognée: jeter le manche après la cognéehodit flintu do žita

cravate: hovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravatedát si jednu vypít sklenku

: les dés sont jetéskostky jsou vrženy

face: jeter la vérité à la face de qqnvmést komu pravdu do tváře

froid: jeter un froidpůsobit jako studená sprcha

gueule: se jeter dans la gueule du loupvrhnout se do jámy lvové

jardin: jeter une pierre dans le jardin de qqnočerňovat koho, dělat narážky na koho

perle: jeter des perles aux pourceauxházet perly sviním

tête: se jeter tête baissée dans qqchslepě se vrhnout do čeho

voile: étendre/jeter/tirer un voile sur qqchzahalit rouškou tajemství co