Hlavní obsah

vaisselle [vεsεl]

Vyskytuje se v

machine: machine à laver la vaissellemyčka nádobí

faire: faire la vaisselleumýt nádobí

nádobí: myčka na nádobílave-vaisselle , machine à laver la vaisselle

nádobí: mýt nádobífaire la vaisselle

prostředek: tekutý prostředek na umývání nádobíliquide vaisselle

sada: sada nádobíassortiment de vaisselle

houbička: houbička na nádobíéponge vaisselle

mýt: mýt nádobílaver la vaisselle

umýt: umýt nádobífaire la vaisselle