Hlavní obsah

mýt

Nedokonavé sloveso

  • lavermýt nádobílaver la vaissellemýt si vlasyse laver les cheveux

Vyskytuje se v

nádobí: mýt nádobífaire la vaisselle

ruka: (u)mýt si ruce i přen. nad čímse laver les mains de qqch

se, si: denně se mýtse laver tous les jours

vaisselle: mýt nádobífaire la vaisselle

me: Myji si ruce.Je me lave les mains.

laver: vyhubovat komu, mýt komu hlavulaver la tête à qqn

mýt: mýt nádobílaver la vaisselle