Hlavní obsah

mýt

Nedokonavé sloveso

  • lavermýt nádobílaver la vaissellemýt si vlasyse laver les cheveux

Vyskytuje se v

nádobí: mýt nádobífaire la vaisselle

ruka: (u)mýt si ruce i přen. nad čímse laver les mains de qqch

se, si: denně se mýtse laver tous les jours

vaisselle: faire la vaissellemýt nádobí

me: Je me lave les mains.Myji si ruce.

laver: laver la tête à qqnvyhubovat komu, mýt komu hlavu