Hlavní obsah

bolest

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzická) mal m, douleur fbolest hlavymal m de têtemít bolestisouffrirporodní bolestidouleurs f pl de l'accouchement
  2. (duševní) peine f, douleur fzast. ennui mzpůsobit bolest komufaire de la peine à qqn
  3. (nesnáz) ennuis m pl

Vyskytuje se v

kříž: mít bolest v křížiavoir mal aux reins

šílený: působit komu šílenou bolestdonner à qqn un mal fou

trpět: trpět bolestí zubůsouffrir des dents

fantôme: med. douleurs fantômesfantomové bolesti po amputaci

fulgurant: med. douleur fulgurantevystřelující bolest

insupportable: douleur insupportablenesnesitelná bolest

tenir: se tenir le ventredržet se za břicho (bolestí)

atténuer: atténuer la douleurzmírnit bolest

calmer: calmer une douleurutišit bolest

localisé: douleur localiséelokalizovaná bolest

persister: La douleur persiste.Bolest nepolevuje.

rouler: se rouler de douleursvíjet se bolestí

soulager: soulager qqn d'une douleurulevit komu od bolesti

cuisant: blessure cuisantepalčivá bolest

fendre: Son cœur se fendait de chagrin.Srdce mu pukalo bolestí.