Hlavní obsah

starost

Vyskytuje se v

na: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

charge: être en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti co

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

souci: se faire du souci pour qqn/qqchdělat si starosti s kým/čím, o koho/co

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

préoccuper: Son avenir me préoccupe.Jeho budoucnost mi dělá starosti

surcharger: être surchargé de soucis/travailmít příliš mnoho starostí/práce