Hlavní obsah

surcharger [syʀʃaʀʒe]

Vyskytuje se v

surcharge: přemíra pracovního zatíženísurcharge de travail

surchargé: mít příliš mnoho práceêtre surchargé de travail

zatížení: nadměrné zatíženísurcharge

surcharger: mít příliš mnoho starostí/práceêtre surchargé de soucis/travail