Hlavní obsah

surcharger [syʀʃaʀʒe]

Vyskytuje se v

surcharge: surcharge de travailpřemíra pracovního zatížení

surchargé: être surchargé de travailmít příliš mnoho práce

surcharger: être surchargé de soucis/travailmít příliš mnoho starostí/práce