Hlavní obsah

esprit [εspʀi]

Podstatné jméno mužské

 1. duch, duše(vno), mysl myslící, cítící složka člověkaavoir l'esprit ailleursbýt duchem jindeêtre sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchuperdre l'espritztratit rozumavoir l'esprit dérangébýt mdlého rozumuêtre simple d'espritbýt prostoduchý
 2. náturaavoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsýavoir un esprit largebýt velkorysýlenteur/paresse/pesanteur d'esprit(duševní) těžkopádnost
 3. nálada
 4. člověk
 5. de qqch duch, smysl pro co
 6. duchaplnost, esprit
 7. duch, povaha, zaměřenídans un esprit de qqchv duchu čeho
 8. náb.duch náboženská netělesná bytost
 9. duch duše zemřelého
 10. ling.přídech při výslovnosti hlásek
 11. obl.líhesprit-de-boisdřevný líh, metanolesprit-de-vinvinný líh, etanol

Podstatné jméno mužské

 1. n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslechperdre ses espritsomdlít, ztratit vědomíreprendre ses espritspřijít k sobě

Vyskytuje se v

curieux: esprit curieuxzvídavý člověk

simple: simple d'espritprostoduchý, naivní

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

dérèglement: dérèglement de l'espritvyšinutí z rovnováhy

étroitesse: étroitesse d'espritúzkoprsost

éveillé: esprit éveilléhlava otevřená

finesse: finesse d'espritbystrost, důvtip

heureux: heureux les pauvres en espritblahoslavení chudí duchem

jeune: être jeune d'espritbýt mladý duchem

jeunesse: jeunesse d'espritmladistvost ducha

lenteur: lenteur d'espritduševní těžkopádnost

ouverture: ouverture d'espritbystrost, chápavost, vnímavost

présence: présence d'espritduchapřítomnost

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

sacrifice: esprit de sacrificeobětavost

sain: sain de corps et d'espritzdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravý

suite: esprit de suitedůslednost v myšlení

tournure: tournure d'espritreagování, názor

agile: esprit agilečilý duch

ailleurs: Il est ailleurs., Son esprit est ailleurs.Je duchem jinde.

brumeux: esprit brumeuxzatemnělý duch

engourdir: esprit engourdimalátná mysl, těžkopádný člověk

escalier: avoir l'esprit de l'escaliermít dlouhé vedení

large: à l'esprit largesvobodomyslný

opération: par l'opération du Saint-Espritjako zázrakem

traverser: traverser l'espritprojít/proletět hlavou