Hlavní obsah

volonté [vɔlɔ̃te]

Podstatné jméno ženské

  1. vůle přání, rozhodnutípráv. acte de dernière volontéposlední vůleQue ta volonté soit faite.Buď vůle tvá.
  2. bonne volonté dobrá vůle, dobrý úmysl, ochota
  3. mauvaise volonté zlá vůle, neochota

Vyskytuje se v

indéfectible: volonté indéfectiblenezlomná vůle

inflexible: volonté inflexibleneoblomná vůle

fer: avoir une volonté de fermít pevnou vůli

dobrý: dobrá vůlebonne volonté

pevný: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

prosadit: prosadit (si) svou (vůli)imposer sa volonté

přání: poslední přánídernière volonté

svobodný: svobodná vůlevolonté autonome

vůle: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

vůle: poslední vůledernières volontés , acte de dernière volonté, testament

vůle: svobodná vůlevolonté autonome/libre

vyplnit: vyplnit čí vůliaccomplir/faire la volonté de qqn

projevit: projevit dobrou vůlifaire preuve de bonne volonté, y mettre du sien