Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (vzdorující tlaku) solide(odolný) résistant/-ante, fort/forte
  2. (tuhý) solide, concret/-ète(soudržný) consistant/-antefyz. pevné skupenstvíétat m solidepevná půdaterre f ferme
  3. (nepohyblivý) fixe(pevně stojící) campé/-ée, dormant/-antepevný most ne zvedacípont m dormantpevná telefonní linkaligne f fixevýp. pevný diskdisque m durvýp. pevné připojení (k internetu)connexion f câble
  4. (zabezpečený proti pádu ap.) fixe, stable
  5. (zajištěný smlouvou ap.) fixe, stable, solidepevná cenaprix m fixe
  6. (trvalý) solide, ferme, inébranlablepevné přátelstvíamitié f solidemít pevnou vůliavoir une volonté de fer
  7. (rázný, rozhodný) ferme

Vyskytuje se v

disk: pevný diskdisque dur

látka: pevná látkacorps solide

linka: pevná linkaligne fixe

materiál: pevný a odolný materiálmatière solide et résistante

podklad: pevný podkladfondement solide

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíétat solide/liquide/gazeux

vůle: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

nerv: mít pevné nervyavoir les nerfs solides

ztratit: ztratit (pevnou) půdu pod nohamaperdre pied

consistance: nepevný člověkesprit sans consistance

corps: pevná látkacorps solide

disque: pevný diskdisque dur

état: pevné/kapalné/plynné skupenstvíétat solide/liquide/gazeux

solide: pevné skupenstvíétat solide

terre: pevná půda, pevnina, soušterre ferme

charbonnier: pevná vírafoi du charbonnier

fer: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

ferme: mít pevnou rukuavoir la main ferme

vache: pevnina, pevná půda pod nohamaplancher des vaches

pevný: fyz. pevné skupenstvíétat solide