Hlavní obsah

retour [ʀ(ə)tuʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. návratpartir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat
 2. zpáteční cesta
 3. à mon/ton/son... retour, au retour de při návratu, po návratu
 4. de retour nazpět, zpátkyêtre de retourbýt zpátky, vracet se
 5. cheval de retour přen.recidivista
 6. tech., výp.backspace klávesa
 7. úhel fasády, ústupek v průčelí
 8. nižší stolek, přistavený kolmo k pracovnímu
 9. zpětný pohyb
 10. retour de flamme tech.zpětný zážehmatch retourodvetný zápas
 11. en retour zpětný
 12. vracení, vrácenírépondre par retour (du courrier)odepsat obratem (pošty)
 13. ekon.remitenda vracení neprodaných tiskovin distributorovi, neprodané tiskoviny
 14. à qqch návrat k čemu
 15. retour d(e l)'âge stárnutí, přechod, klimakterium
 16. vracení se, retrospektiva
 17. retour en arrière vzpomínková pasáž v knize, filmu ap., flash backrec. offic. pour flash-back
 18. návrat, nový nápor zimy, nemoci ap.
 19. (na)vrácení původnímu majitelifaire retour à qqnvrátit se komupráv. droit de retourprávo na vrácení věcí po zesnulém
 20. sans retour nenávratně, navždy
 21. zast.opětování, oplácení, oplátka
 22. en retour na oplátku

Vyskytuje se v

choc: choc en retourzpětný náraz

non-retour: point de non-retourbod, za kterým již není návratu i přen.

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

aller: un aller (et) retourzpáteční lístek

billet: billet aller et retourzpáteční jízdenka

offensif: retour offensifprotiútok

jízdenka: (billet) aller (et) retour zpáteční jízdenka

kontrola: contrôle en retourzpětná kontrola

lístek: (billet) aller-retour zpáteční lístek

návrat: retour sur la scènenávrat na scénu

obrat: répondre par retour (du courrier)odepsat obratem (pošty)

odvetný: match retoursport. odvetný zápas

zpáteční: (billet) aller-retour zpáteční jízdenka

zpátky: être de retourbýt zpátky

zpětný: contrôle en retourzpětná kontrola

letenka: (billet d'avion) aller et retour zpáteční letenka

jak: À beau jeu beau retour.Jak ty mně, tak já tobě.

aller-retour: (billet) aller-retourzpáteční jízdenka/letenka