Hlavní obsah

aller [ale]

Intranzitivní sloveso

 1. jít, choditaller chez qqnjít/jet ke komualler tout droit/à droite/à gauchejít/jet rovně/doprava/doleva
 2. jetaller à chevaljet na koni
 3. plout, letět, téci pohybovat se
 4. obraz.à qqch vést, směřovat, jet k čemu, kamla route qui va au châteaucesta vedoucí k zámku
 5. aller jusqu'à qqch sahat, dosahovat k čemu, kamaller jusqu'à přen. zajít (až) k čemu
 6. (při)jít, patřit kamLes draps vont dans le placard.Prostěradla patří do skříně.Allons nous promener.Pojďme se projít.
 7. jít na to, jednat, počínat si nějakC'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!
 8. jít dopředu, pokračovat o práci ap.
 9. laisser aller qqch nech(áv)at být, zanedbávat co
 10. se laisser aller nedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemu
 11. jít dařit se, běžet, fungovatÇa va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?Comment allez-vous ?Jak se vám daří?Je vais bien.Je mi dobře.
 12. jít, hodit se, padnout
 13. aller bien/mal à qqn (ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.
 14. aller avec, ensemble patřit/hodit se k soběCette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.aller bien avec qqchhodit se k sobě

Sloveso aux

 1. v přítomném čase před infinitivem - vyjadřuje (blízkou) následnostCe soir, je vais me coucher tôt.Dnes večer si půjdu brzo lehnout.Elles vont être contentes.Budou spokojeny.
 2. v imperfektu před infinitivem - vyjadřuje ochotu, úmysl něco udělat nebo děj, který měl bezprostředně nastatJ'allais justement vous téléphoner.Zrovna jsem vám chtěl zavolat.

Sloveso zvratné

 1. s'en aller odejít, odjet
 2. s'en aller vyprch(áv)at, vytéct, ucházetLe parfum s'en va.Parfém vyprchá.L'été s'en va.Léto odchází.

Podstatné jméno mužské

 1. chůze, cesta (tam)
 2. lístek, jízdenka pro cestu tamdes allers (et) retours, des allers-retourszpáteční lístkyun aller (simple) pour Marseillejízdenka do Marseilleun aller (et) retourzpáteční lístek
 3. match allerprvní zápas před druhým odvetným

Vyskytuje se v

aller-retour: (billet) aller-retourzpáteční jízdenka/letenka

pis: au pis allerv nejhorším (případě), při nejhorším

va-vite: à la va-viteve spěchu, nakvap, zběžně

allée: allée et venue chození sem a tam, přecházení, pobíhání

aller: un aller (et) retourzpáteční lístek

aviron: aller à l'avironveslovat

bicyclette: aller à bicyclettejezdit na kole

billet: billet aller et retourzpáteční jízdenka

chercher: aller chercher qqn/qqchjít pro koho/co

diable: Allez au diable.Jděte k čertu.

fond: aller au fond des chosesjít k jádru věci

juste: aller justedobře padnout o oblečení

ligne: aller à la lignezačí(na)t nový odstavec

rencontre: aller à la rencontre de qqnjít komu naproti

renseignement: aller aux renseignements sur qqnshánět informace o kom, vyptávat se na koho

sans: Cela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

secours: aller chercher du secoursjít pro pomoc

selle: aller à la sellejít na stolici

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

terrain: aller sur le terrainjít na souboj

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

urne: aller aux urnesdostavit se k volbám

va-et-vient: va-et-vient de la ruepouliční ruch

va-tout: faire va-touthrát o všechno

venir: aller et venirchodit sem a tam, přecházet

voir: aller voir qqnnavštívit koho

à: aller à Parisjít/jet do Paříže

allez: sport. Allez, allez.Do toho, do toho.

avant: aller en avantjít vpřed

bien: aller bienmít se dobře

brancher: Ça te branche d'aller au ciné ?Šel bys do kina?

cailler: Ça va cailler cette nuit.V noci bude kosa.

chose: Je vais vous expliquer la chose.Vysvětlím vám to.

comment: Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?

de: aller de Prague à Brnojet z Prahy do Brna

décroître: La tempête va décroissant.Bouře slábne.

notre: Comment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

on: On y va.(Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.

: Où vas-tu ?Kam jdeš?

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

patte: aller à pattesjít po svých

tout: Tout va bien.Vše jde dobře.

venue: les allées et venuespřecházení sem a tam

y: Tu y vas.Jdeš tam.

besogne: aller vite en besognepracovat rychle

but: aller droit au butjít přímo k cíli

cheville: ne pas aller à la cheville de qqnnesahat komu ani po kotníky

cul: aller cul numít holý zadek

découverte: aller à la découverte de qqchvydat se za čím, hledat, poznávat co

devant: aller au-devant du dangerjít vstříc nebezpečí

droit: aller droit au butjít přímo na věc

fer: Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísaha

ficher: Va te faire fiche.Jdi se vycpat.

loin: aller trop loinzajít příliš daleko

matricule: hovor. Ça va barder pour son matricule.Má to blbý. jeho situace se zhoršuje

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

pair: aller de pair avec qqn/qqchjít ruku v ruce s kým/čím

pendre: hovor. Qu'il aille se faire pendre ailleurs.Ať si jde stěžovat někam jinam.

petit: Cela va son petit bonhomme de chemin.Jde to pomalu, ale jistě.

planter: aller planter ses chouxodstěhovat se na venkov, usadit se na venkově

ravitaillement: hovor. aller au ravitaillementjít sehnat něco k snědku

reculons (à): aller quelque part à reculonsjít někam s nechutí

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

train: aller à fond de trainuhánět pekelnou rychlostí

vau-l'eau (à): (s'en) aller à vau-l'eaupřijít na zmar

vite: hovor. aller plus vite que les violonsbrát to trapem, hnát to

čerstvý: (aller) prendre l'airjít na čerstvý vzduch

čert: Allez au diable.Jděte k čertu.

dařit se: Comment allez-vous ?Jak se vám daří?

divadlo: aller au théâtrejít do divadla

fronta: aller au frontjít na frontu

hora: aller à la montagnejet na hory

chodit: aller à la chasse/à la pêchechodit na lov/na ryby

jádro: aller au fond des chosesjít k jádru věcí

jednotlivost: aller du général au particulierpostupovat od obecného k jednotlivostem

jízdenka: (billet) aller (et) retour zpáteční jízdenka

kriminál: aller en tauledostat kriminál

kutě: aller/se mettre au plumardjít na kutě

lístek: (billet) aller-retour zpáteční lístek

lodička: aller faire du canotagejít na lodičky

město: aller en villejít do města

náboženství: aller au catéchismechodit na náboženství

návštěva: aller voir qqn, rendre visite à qqnjít na návštěvu ke komu

nový: aller à la lignezačí(na)t nový odstavec

pádit: aller au trotpádit cvalem

padnout: Cela lui va comme un gant.Padne jí to jako ulité.

aller: aller jusqu'àqqch sahat, dosahovat k čemu, kam, přen. zajít (až) k čemu

pekelný: aller à fond de trainuhánět pekelnou rychlostí

pivo: On va boire une bière ?Zajdeme na pivo?

podstata: aller au fond des chosesjít k podstatě věcí

pohyb: va-et-vient pohyb sem a tam

pomoc: aller chercher du secoursjít pro pomoc

pomyšlení: aller au devant des moindres désirs de qqndělat komu pomyšlení

práce: aller au travailjít do práce

prdel: Va te faire foutre !Jdi do prdele!

předbíhat: aller plus vite que les violonspředbíhat události

rozumět: Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.To se rozumí samo sebou.

řeč: Cela va sans dire.To je bez řeči.

samozřejmý: Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.To je samozřejmé.

shánět: aller aux renseignements sur qqnshánět informace o kom

spráskaný: s'en aller la tête basseodejít jako spráskaný pes

ten, ta, to: Allez, allez.sport. Do toho, do toho.

varný: verre à feu, verre allant au four, verre réfractairevarné sklo

vojna: aller au régimentjít na vojnu

vozit se: aller en voiturevozit se autem

všechen, všechna, všechno: faire va-touthrát o všechno

východisko: pis-aller východisko z nouze

záchod: aller aux toilettesjít na záchod

zpáteční: (billet) aller-retour zpáteční jízdenka

zvyklost: aller à contre-courantjednat proti ustáleným zvyklostem

ale: Sans blague ?, Allons !Ale jdi! nevěřícně

asi: Je pense qu'il va pleuvoir.Asi bude pršet.

autobus: prendre le bus pour aller au travailjezdit do práce autobusem

běžet: Va-t-en !Běž pryč!

deci: aller boire un verre de vinjít na dvě deci vína

do: aller au théâtrejít do divadla

dobře: Je vais bien.Mám se dobře.

dojíždět: prendre le train pour aller à l'écoledojíždět do školy vlakem

dovolená: aller en vacancesjet na dovolenou

hajzl: aller aux chiottesjít na hajzl

hodit se: aller bien avec qqch, ensemblehodit se k čemu slušet

chtít: Allons, du calme !To chce klid!

chtít se: J'ai envie de dormir/d'aller aux toilettes.Chce se mi spát/na záchod.