Hlavní obsah

y [igʀεk]

Podstatné jméno mužské neměnné

Podstatné jméno mužské neměnné

  • y symbol pro neznámou veličinu nebo souřadniciaxe des yosa y

Zájmeno

  1. tamTu y vas.Jdeš tam.y comprisvčetněJe n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.
  2. (na) toJ'y renonce.Vzdávám to.
  3. mu/
  4. v ustálených obratechil y aje (tam) vyjadřuje přítomnost nebo existenci někoho nebo něčehoJe n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.Ça y est !A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!

Zájmeno

Vyskytuje se v

doute: il n'y a pas de doutenení pochyb

entendre: s'y entendrevyznat se

être: y êtrechápat

loin: il y a lointo je dálka, přen. to je velký rozdíl

passer: y passerumřít

prendre: s'y prendrepočínat si, vést si jak

longtemps: il n'y a pas longtempsnedávno

lurette: Il y a belle lurette.Je tomu hezky dávno.

mettre: Je n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

pas: Il n'y a pas de quoi.Není zač.

penser: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

y: axe des yosa y

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

cause: Il n'y a pas d'effet sans cause.Vše má svůj důvod,.

compte: Le compte n'y est pas.Výpočet není správný.

faire: hovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici

hic: Il y a un hic.Má to jeden háček.

masse: Il n'y en a pas des masses.Moc jich tam není.

on: On y va.(Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.

opposer: Je m'y oppose formellement.Jsem zásadně proti tomu.

pavoiser: (Il n') Y a pas de quoi pavoiser !Není důvod se radovat!

regarder: y regarder à deux foispořádně si to rozvážit

repenser: J'y repenserai.Ještě si to promyslím., Ještě o tom budu uvažovat.

rien: Il n'y a rien à ajouter.Není k tomu co dodat.

rigoler: Il n'y a pas de quoi rigoler.Tady není nic k smíchu., To není žádná prdel.

risquer: Je ne m'y risquerai pas.Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.

suffire: Je n'y suffis plus.Už na to nestačím.

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

u: en Uve formě U

U. V.: U. V. A.UV záření typu A

vent: Il y a du vent.Fouká (vítr), je větrno.

air: Il y a de l'orage dans l'air.Je ticho před bouří.

anguille: Il y a anguille sous roche.Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.

bail: hovor. Il y a un bail.Je to hrozně dlouho.

balcon: hovor. Il y a du monde au balcon.Ta má ale kozy. velká ňadra

bleu: n'y voir que du bleunebýt z toho moudrý, být z toho jelen

cheveu: hovor. Il y a un cheveu !Má to háček!

commencement: Il y a un commencement à tout.Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

dessus: Il n'y a rien au-dessus.Nadto není., Není nic lepšího.

électricité: Il y a de l'électricité dans l'air.Situace je napjatá.

épine: Il n'y a pas de roses sans épines.Není růže bez trní.

feu: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není ohně bez dýmu.

flairer: Il a flairé qu'il y avait un danger.Vycítil nebezpečí.

fouetter: Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.To nestojí za řeč., Z toho se nestřílí.

frotter: Qui s'y frotte s'y pique.Špatně pochodí, kdo o něj zavadí.

fumée: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohýnku.

gaz: hovor. Il y a de l'eau dans le gaz.Něco je ve vzduchu.

latin: (y) perdre son latinuž (to) vůbec nechápat

lézard: (il n')y a pas de lézardbez problémů

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

ombre: Il y a une ombre au tableau.Je v tom háček.

orage: hovor. Il y a de l'orage dans l'air.Bouřka visí ve vzduchu.

perdre: y perdre son latinmarně se namáhat, mařit čas, nevyznat se v tom

profit: il y a (du) profit à faire qqchje prospěšné udělat co

quoi: Il n'y a pas de quoi.Není zač. odpověď na děkuji

reprendre: s'y reprendre à deux fois pour faire qqchpodruhé se pustit do čeho

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

tableau: Il y a une ombre au tableau.Má to jeden háček., Má to (jedinou) závadu.

bezděčně: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

dálka: Il y a loin.To je dálka.

dávno: Il y a beau temps que...Je tomu už dávno, co...

dobře: y regarder à deux foisdobře si to rozmyslet

houby: n'y comprendre que couichouby tomu rozumět

chvíle: il y a un instantpřed chvílí

jasně: y voir plus clairvidět to jasněji

naplat: tant pis, que faire, (il n'y a) rien à faireco naplat

odtud: en toutes choses il y a une limitepřen. odtud (až) potud

pomyšlení: (Vous) n'y pensez pas !Ani pomyšlení!

rozumět: n'y comprendre que couichouby tomu rozumět

sloužit: Qu'y a-t-il pour votre service ?Čím vám mohu sloužit?

stát se: Il n'y a pas de mal.Nic se nestalo.

blízko: Il y a une station d'essence près d'ici ?Je tady někde blízko benzínka?

být: Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.

čekat: Je m'y attendais.Čekal jsem to.

daleko: Combien y a-t-il d'ici à la mer ?Jak daleko je to odsud k moři?

dokázat: Il n'y arrive pas.Nedokáže to.

chybět: Qui manque ?, Qui est absent ?, Y a-t-il des absents ?Kdo chybí? ve škole

avoir: il y aje, existuje, je tu/tam, je to

: Je n'y suis pour rien.Za to já nemohu.

jak: Je fais comment pour y arriver ?Jak se tam dostanu?

jídlo: Qu'est-ce qu'il y a à manger ?Co je k jídlu?

jít: On y va !Jdeme !

kolej: loger en cité U/résidence universitairebydlet na koleji

letět: Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.Musím letět.

léto: il y a deux anspřed dvěma lety

moct: Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.Já za to nemůžu.

ne: On y va ou pas ?Tak jdeme, ne?

někde: Il y a des toilettes par ici ?Je tady někde toaleta?

někdo: Il y a quelqu'un ?Je tu někdo?

operovat: Il s'est fait opérer il y a une semaine.Operovali ho před týdnem.

otáčet se: s'y connaîtreumět se otáčet

poblíž: Est-ce qu'il y a une pharmacie près d'/par ici ?Je tady poblíž lékárna?

před, přede: il y a une heure, cela/ça fait une heurepřed hodinou

půl: il y a six moispřed půl rokem

sahat: (N'y) touche pas.Nesahej na to.

sotva: (Il n')y a pas de risque qu'il l'apprenne.To se sotva naučí.

svůj, svá, své, svoje: Il y a une limite à tout.Všechno má své meze.

blázen: Fou qui s'y fie.Blázen, kdo tomu věří.

doufat: J'espère bien y arriver.Doufám, že se mi to podaří.

facka: Il y a eu une bagarre.Lítaly facky.

háček: Il y a un cheveu !Má to háček!

háj: être foutu/-uebýt v háji

hnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoci se hnout z místa

hořet: Je le ferai demain, il n'y a pas le feu (à la maison) !žert. Udělám to zítra, snad nehoří!

hotový: ne pas y aller par quatre cheminsexpr. být se vším hned hotov

chodit: Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.Umí v tom chodit.

jelen: J'en suis comme deux ronds de flan., Je n'y vois que du bleu.Jsem z toho jelen.

kde: Où il n'y a rien la mort perd ses droits.Kde nic není, ani smrt nebere.

kouř: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohně.

koza: Il y a du monde au balcon.Ta má kozy.

král: Il y avait une fois/Il était une fois un roi.Byl jednou jeden král. začátek pohádek

kudy: savoir comment s'y prendrevědět kudy na to

lávka: Loin de là !, Vous n'y êtes pas !pořek. Chyba lávky! omyl

legrace: Il n'y a pas de quoi rigoler.Není to žádná legrace.

mít: Tu peux y arriver !Máš na to! schopnostmi

moudrý: s'y perdre (complètement)nebýt z toho (vůbec) moudrý

muzikant: Je n'y suis pour rien.Já nic, já muzikant.

ohlížet se: y aller carrémentneohlížet se napravo nalevo

pěkný: Il y a une bonne trotte d'ici.Odtud je to pěkný kus cesty.

petržel: n'y comprendre que dallerozumět tomu jako koza petrželi

pohnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoct se pohnout z místa být v nesnázích

popadnout: y mettre les quatre doigts et le poucepopadnout co všemi deseti

potud: En toutes choses il y a une limite.Všeho je odtud potud.

potvrzovat: Il n'y a pas de règle sans exception.pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.

pravidlo: Il n'y a pas de règle sans exception.Výjimka potvrzuje pravidlo.