Hlavní obsah

y [igʀεk]

Podstatné jméno mužské neměnné

Podstatné jméno mužské neměnné

  • y symbol pro neznámou veličinu nebo souřadniciaxe des yosa y

Zájmeno

  1. tamTu y vas.Jdeš tam.y comprisvčetněJe n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.
  2. (na) toJ'y renonce.Vzdávám to.
  3. mu/
  4. v ustálených obratechil y aje (tam) vyjadřuje přítomnost nebo existenci někoho nebo něčehoJe n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.Ça y est !A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!

Zájmeno

Vyskytuje se v

avoir: il y aje, existuje, je tu/tam, je to

doute: il n'y a pas de doutenení pochyb

entendre: s'y entendrevyznat se

être: y êtrechápat

loin: il y a lointo je dálka, přen. to je velký rozdíl

passer: y passerumřít

prendre: s'y prendrepočínat si, vést si jak

prendre: s'y prendrepustit se do toho s časovým upřesněním

longtemps: il n'y a pas longtempsnedávno

lurette: Il y a belle lurette.Je tomu hezky dávno.

mettre: Je n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

pas: Il n'y a pas de quoi.Není zač.

penser: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

prendre: s'y prendre bienpočínat si dobře

prendre: savoir s'y prendrevědět jak na to

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

avoir: Qu'est-ce qu'il y a ?Co je?

avoir: Il n'y a pas de quoi.Není zač. odpověď na děkuji

cause: Il n'y a pas d'effet sans cause.Vše má svůj důvod,.

compte: Le compte n'y est pas.Výpočet není správný.

doute: Il n'y a pas l'ombre d'un doute.Není na tom ani stín pochyb.

faire: hovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici

hic: Il y a un hic.Má to jeden háček.

masse: Il n'y en a pas des masses.Moc jich tam není.

on: On y va.(Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.

opposer: Je m'y oppose formellement.Jsem zásadně proti tomu.

pavoiser: (Il n') Y a pas de quoi pavoiser !Není důvod se radovat!

regarder: y regarder à deux foispořádně si to rozvážit

repenser: J'y repenserai.Ještě si to promyslím., Ještě o tom budu uvažovat.

rien: Il n'y a rien à ajouter.Není k tomu co dodat.

rigoler: Il n'y a pas de quoi rigoler.Tady není nic k smíchu., To není žádná prdel.

risquer: Je ne m'y risquerai pas.Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.

suffire: Je n'y suffis plus.Už na to nestačím.

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

u: en Uve formě U

U. V.: U. V. A.UV záření typu A

U. V.: U. V. B.UV záření typu B

vent: Il y a du vent.Fouká (vítr), je větrno.

air: Il y a de l'orage dans l'air.Je ticho před bouří.

air: Il y a quelque chose dans l'air.Něco je ve vzduchu.

anguille: Il y a anguille sous roche.Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.

bail: hovor. Il y a un bail.Je to hrozně dlouho.

balcon: hovor. Il y a du monde au balcon.Ta má ale kozy. velká ňadra

bleu: n'y voir que du bleunebýt z toho moudrý, být z toho jelen

cheveu: hovor. Il y a un cheveu !Má to háček!

commencement: Il y a un commencement à tout.Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

dessus: Il n'y a rien au-dessus.Nadto není., Není nic lepšího.

électricité: Il y a de l'électricité dans l'air.Situace je napjatá.

épine: Il n'y a pas de roses sans épines.Není růže bez trní.

être: Ça y est.Mám to.

feu: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není ohně bez dýmu.

feu: (Il n')y a pas le feu.(To) nehoří. není spěchu

flairer: Il a flairé qu'il y avait un danger.Vycítil nebezpečí.

fouetter: Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.To nestojí za řeč., Z toho se nestřílí.

frotter: Qui s'y frotte s'y pique.Špatně pochodí, kdo o něj zavadí.

fumée: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohýnku.

gaz: hovor. Il y a de l'eau dans le gaz.Něco je ve vzduchu.

latin: (y) perdre son latinuž (to) vůbec nechápat

lézard: (il n')y a pas de lézardbez problémů

loin: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

ombre: Il y a une ombre au tableau.Je v tom háček.

orage: hovor. Il y a de l'orage dans l'air.Bouřka visí ve vzduchu.

perdre: y perdre son latinmarně se namáhat, mařit čas, nevyznat se v tom

profit: il y a (du) profit à faire qqchje prospěšné udělat co

profit: Il n'y a pas de petits profits.Malé ryby také ryby.

quoi: Il n'y a pas de quoi.Není zač. odpověď na děkuji

reprendre: s'y reprendre à deux fois pour faire qqchpodruhé se pustit do čeho

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

tableau: Il y a une ombre au tableau.Má to jeden háček., Má to (jedinou) závadu.

bezděčně: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

dálka: To je dálka.Il y a loin.

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

dobře: dobře si to rozmyslety regarder à deux fois

dobře: počínat si dobřes'y prendre bien

houby: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

chvíle: před chvílíil y a un instant

jasně: vidět to jasnějiy voir plus clair

naplat: co naplattant pis, que faire, (il n'y a) rien à faire