Hlavní obsah

fumée [fyme]

Vyskytuje se v

fumée: fuméesopojení, omámení alkoholem

fumeron: fumeronsnohy jako hůlky

noir: noir de fuméesaze

défense: défense de fumer/d'afficherzákaz kouření/vylepování plakátů

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

prière: Prière de ne pas fumer.(Prosíme) Nekuřte.

rond: faire des ronds de fuméedělat kouřová kolečka

cesser: cesser de fumerpřestat kouřit

formellement: Il est formellement interdit de fumer.Kouření přísně zakázáno.

fumer: potage qui fumepolévka, ze které se kouří

interdire: Il est formellement interdit de fumer.Kouření přísně zakázáno.

feu: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není ohně bez dýmu.

locomotive: fumer comme une locomotivekouřit jako fabrika

pompier: fumer comme un pompierhulit jako fabrika

kouření: fumer nuit à la santékouření škodí zdraví

mimo: se sentir déphasé, fumer la moquette, être à la masse, délirerbýt mimo cítit se dezorientovaný

škodit: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

zákaz: défense de fumerzákaz kouření

kouřit: Vous fumez ?Kouříte?

moct: Il est permis de fumer ici ?, On peut fumer ici ?Může se tady kouřit?

přestat: arrêter de fumerpřestat kouřit

smět: Il est défendu de fumer ici.Zde se nesmí kouřit.

šunka: jambon fumé/à l'étoufféeuzená/dušená šunka

čoud: s'en aller en fuméezmizet jako čoud

dým: s'évanouir en fuméerozplynout se v dým

dýmka: fumer le calumet de la paix avec qqnvykouřit s kým dýmku míru

fabrika: fumer comme un pompierhulit jako fabrika

hulit: fumer comme un pompierhulit jako fabrika

kouř: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohně.

pára: s'en aller en fuméezmizet jako pára nad hrncem

připalovat: fumer comme un pompierpřipalovat jednu od druhé