Hlavní obsah

fumée [fyme]

Vyskytuje se v

fumeron: fumeronsnohy jako hůlky

noir: noir de fuméesaze

défense: défense de fumer/d'afficherzákaz kouření/vylepování plakátů

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

prière: Prière de ne pas fumer.(Prosíme) Nekuřte.

rond: faire des ronds de fuméedělat kouřová kolečka

cesser: cesser de fumerpřestat kouřit

formellement: Il est formellement interdit de fumer.Kouření přísně zakázáno.

fumer: potage qui fumepolévka, ze které se kouří

interdire: Il est formellement interdit de fumer.Kouření přísně zakázáno.

feu: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není ohně bez dýmu.

locomotive: fumer comme une locomotivekouřit jako fabrika

pompier: fumer comme un pompierhulit jako fabrika

kouření: kouření škodí zdravífumer nuit à la santé

mimo: být mimo cítit se dezorientovanýse sentir déphasé, fumer la moquette, être à la masse, délirer

škodit: Kouření škodí zdraví.Fumer nuit à la santé.

zákaz: zákaz kouřenídéfense de fumer

kouření: kouření zakázánodéfense de fumer

kouřit: Kouříte?Vous fumez ?

moct: Může se tady kouřit?Il est permis de fumer ici ?, On peut fumer ici ?

přestat: přestat kouřitarrêter de fumer

smět: Zde se nesmí kouřit.Il est défendu de fumer ici.

šunka: uzená/dušená šunkajambon fumé/à l'étouffée

čoud: zmizet jako čouds'en aller en fumée

dým: rozplynout se v dýms'évanouir en fumée

dýmka: vykouřit s kým dýmku mírufumer le calumet de la paix avec qqn

fabrika: hulit jako fabrikafumer comme un pompier

hulit: hulit jako fabrikafumer comme un pompier

kouř: Není kouře bez ohně.Il n'y a pas de fumée sans feu.

kouřit: hovor. kouřit jak fabrikafumer comme un pompier

pára: zmizet jako pára nad hrncems'en aller en fumée

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier