Hlavní obsah

prière [pʀijεʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. modlitbafaire des prières pour qqn/qqchmodlit se za koho/co
  2. prosba, žádost
  3. prière de vyjadřuje příkaz, zákazPrière de ne pas se pencher à la fenêtre.Nevyklánějte se z oken.Prière de ne pas fumer.(Prosíme) Nekuřte.

Předložka

Vyskytuje se v

moulin: moulin à prièresmodlitební mlýnek buddhistický

modlitba: modlitba za umírajícíprière des agonisants

modlitba: ranní/večerní modlitbaprière du matin/soir

modlitba: setrvávat na modlitbáchêtre en prières

naléhavý: naléhavá prosbaadjuration , objurgation , prière instante