Hlavní obsah

prière [pʀijεʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. modlitbafaire des prières pour qqn/qqchmodlit se za koho/co
  2. prosba, žádost
  3. prière de vyjadřuje příkaz, zákazPrière de ne pas se pencher à la fenêtre.Nevyklánějte se z oken.Prière de ne pas fumer.(Prosíme) Nekuřte.

Předložka

Vyskytuje se v

prière: prière devyjadřuje příkaz, zákaz

modlitba: prière des agonisantsmodlitba za umírající

naléhavý: adjuration , objurgation , prière instantenaléhavá prosba

moulin: moulin à prièresmodlitební mlýnek buddhistický