Hlavní obsah

škodit

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

kouření: kouření škodí zdravífumer nuit à la santé

škoda: ke škodě koho/čehoau détriment de qqn/qqch

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

détriment: au détriment de qqn/qqchk újmě, ke škodě koho/čeho

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

desservir: desservir qqn auprès de qqnškodit komu u koho

mauvais: Le tabac est mauvais pour la santé.Kouření škodí zdraví.

atteinte: porter atteinte à qqchškodit čemu

précaution: Trop de précautions nuit.Přílišná opatrnost škodí., Odvážnému štěstí přeje.