Hlavní obsah

dávno

Vyskytuje se v

dávný: za dávných časůau temps jadis

zcela: zcela nedávnotout récemment

date: de vieille datestarý, dávný, starého data

date: de longue dateodedávna, dávný

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

jadis: au temps jadisza dávných časů, v dávných dobách

longtemps: il n'y a pas longtempsnedávno

lurette: Il y a belle lurette.Je tomu hezky dávno.

lurette: depuis belle luretteuž hezky dávno

récemment: tout récemmentzcela nedávno

dater: dater de loinbýt dávný stát se dávno