Hlavní obsah

krátce

Vyskytuje se v

krátký: krátká suknějupe courte

krátký: krátký filmcourt métrage

spojení: elektr. krátké spojenícourt-circuit

rukáv: košile s krátkými/dlouhými rukávychemise à manches courtes/longues

krátký: mít krátké nohyêtre bas sur pattes

krátký: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

paměť: mít děravou/krátkou paměťavoir une mémoire de lièvre/courte

proces: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

udělat: udělat s kým/čím krátký procesen finir rapidement avec qqn

court: tout court(zcela) krátce, (zcela) prostě

depuis: depuis peukrátce, krátkou dobu

échéance: à courte échéancekrátkodobý, na krátkou dobu

faciliter: faciliter une entrevueumožnit krátký rozhovor

peu: depuis peuteprve krátce, ne dlouho

bouchée: ne faire qu'une bouchée de qqnudělat krátký proces s kým

bref: actualité en brefkrátké aktuality

mot: en un mot comme en centkrátce řečeno