Hlavní obsah

krátce

Vyskytuje se v

krátký: krátká suknějupe courte

spojení: elektr. krátké spojenícourt-circuit

rukáv: košile s krátkými/dlouhými rukávychemise à manches courtes/longues

paměť: mít děravou/krátkou paměťavoir une mémoire de lièvre/courte

proces: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

udělat: udělat s kým/čím krátký procesen finir rapidement avec qqn

court: (zcela) krátce, (zcela) prostětout court

depuis: krátce, krátkou dobudepuis peu

échéance: krátkodobý, na krátkou dobuà courte échéance

faciliter: umožnit krátký rozhovorfaciliter une entrevue

peu: teprve krátce, ne dlouhodepuis peu

bouchée: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

bref: krátké aktualityactualité en bref

mot: krátce řečenoen un mot comme en cent

krátce: krátce předtím/potompeu de temps avant/après