Hlavní obsah

nekonečně

Vyskytuje se v

konečný: konečná (stanice)(station) terminus

platnost: s konečnou platnostíen définitive

počet: nekonečný počet čehonombre infini de qqch

stanice: konečná staniceterminus

usmát se: Konečně se na něj usmálo štěstí.Enfin la chance lui a souri.

date: konečné datum, nejzazší termíndate butoir

infini: nekonečný počet čehonombre infini de qqch

rigueur: konečná lhůtadélai de rigueur

souverain: konečný rozsudek, rozsudek poslední instancejugement souverain

finir: Konečně pochopil.Il a fini par comprendre.

après: po tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzatoaprès tout

butoir: konečné datum, nejzazší termíndate butoir

compte: konec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jenau bout du compte, tout compte fait