Hlavní obsah

après [apʀε]

Předložka

  1. po, zanáslednost v časejour après jour, minute après minuteden za dnem, minutu po minutěcourir après qqn/qqchběžet za kým/čímAprès vous, je vous en prie.Až po vás, prosím. zdvořilostní frázeaprès avoir parlé infinitif passékdyž promluvilaprès quekdyž, poté co, až
  2. po, zanáslednost v prostoruTournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.hovor. pleurer après qqn/qqchplakat po kom/čem
  3. d'après podle

Příslovce

  1. pak, potom, poténáslednost v časedix jours aprèso deset dní později, po deseti dnechEh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?
  2. následující, dalšíla page d'aprèsnásledující stranacent mètres aprèspo sto metrech
  3. ci-après dále v textunáslednost v prostoruvoyez ci-aprèsviz dále

Vyskytuje se v

courir: qqn/qqch běhat, honit se za kým/čímcourir après

jour: den co den, každého dnejour après jour

aussitôt: ihned po jeho odjezduaussitôt après son départ

ci: dáleci-après

service: záruční a pozáruční servisservice après-vente

tout: ostatně, konec koncůaprès tout

après-midi: dnes odpolednecet après-midi

après-vente: záruční a pozáruční servis, servisní službaservice après-vente S. A. V.

reboucher: Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.Rebouchez soigneusement le flacon après usage.

calme: ticho po bouřicalme après la tempête

cognée: hodit flintu do žitajeter le manche après la cognée

déluge: po nás potopa!après nous le déluge !

běhat: běhat za ženskýmicourir (après) les femmes

krátce: krátce předtím/potompeu de temps avant/après

léto: dvacet let nato, po dvaceti letechvingt ans après

letopočet: našeho letopočtuaprès Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère commune

opalování: krém na/po opalovánícrème solaire/après-soleil

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

po: až po vásaprès vous

voda: voda po holenílotion après-rasage

vzít: celkem vzatoaprès tout, tout bien considéré

záruční: záruční a pozáruční servisservice après-vente

buď: buď předtím nebo potomsoit avant, soit après

hned: hned po obědějuste après le déjeuner

odpoledne: dnes odpolednecet après-midi

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

flinta: hodit flintu do žitajeter le manche après la cognée

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Après nous le déluge.

après: dále v textuci-après