Hlavní obsah

après [apʀε]

Předložka

  1. po, zanáslednost v časejour après jour, minute après minuteden za dnem, minutu po minutěcourir après qqn/qqchběžet za kým/čímAprès vous, je vous en prie.Až po vás, prosím. zdvořilostní frázeaprès avoir parlé infinitif passékdyž promluvilaprès quekdyž, poté co, až
  2. po, zanáslednost v prostoruTournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.hovor. pleurer après qqn/qqchplakat po kom/čem
  3. d'après podle

Příslovce

  1. pak, potom, poténáslednost v časedix jours aprèso deset dní později, po deseti dnechEh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?
  2. následující, dalšíla page d'aprèsnásledující stranacent mètres aprèspo sto metrech
  3. ci-après dále v textunáslednost v prostoruvoyez ci-aprèsviz dále

Vyskytuje se v

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

jour: jour après jourden co den, každého dne

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

ci: ci-aprèsdále

service: service après-ventezáruční a pozáruční servis

tout: après toutostatně, konec konců

après-midi: cet après-mididnes odpoledne

après-vente: service après-vente S. A. V.záruční a pozáruční servis, servisní služba

reboucher: Rebouchez soigneusement le flacon après usage.Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.

calme: calme après la tempêteticho po bouři

cognée: jeter le manche après la cognéehodit flintu do žita

déluge: après nous le déluge !po nás potopa!

běhat: běhat za ženskýmicourir (après) les femmes

krátce: krátce předtím/potompeu de temps avant/après

léto: dvacet let nato, po dvaceti letechvingt ans après

letopočet: našeho letopočtuaprès Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère commune

opalování: krém na/po opalovánícrème solaire/après-soleil

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

po: až po vásaprès vous

voda: voda po holenílotion après-rasage

vzít: celkem vzatoaprès tout, tout bien considéré

záruční: záruční a pozáruční servisservice après-vente

buď: buď předtím nebo potomsoit avant, soit après

hned: hned po obědějuste après le déjeuner

odpoledne: dnes odpolednecet après-midi

odpoledne: zítra odpolednedemain après-midi

odpoledne: každé odpolednetous les après-midi

odpoledne: ve čtvrtek odpolednejeudi après-midi

po: po oběděaprès le déjeuner

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

flinta: hodit flintu do žitajeter le manche après la cognée

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Après nous le déluge.