Hlavní obsah

après-midi [apʀεmidi]

Nm/f neměnné

  1. odpoledne podstatné jménocet après-mididnes odpoledne
  2. dans l'après-midi odpoledne příslovce

Vyskytuje se v

odpoledne: dnes odpolednecet après-midi

odpoledne: zítra odpolednedemain après-midi

odpoledne: každé odpolednetous les après-midi

odpoledne: ve čtvrtek odpolednejeudi après-midi