Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) aprèspo oběděaprès le déjeuneraž po vásaprès vousJe po všem.C'en est fait.Je po něm.Il est fichu.
 2. (o části) parpo dvoudeux par deux
 3. (za kus ap.)kus po euruun euro (la) pièce
 4. (po povrchu ap.) sur, parbok po bokucôte à côte, coude à coude
 5. (určitým způsobem) àpo případěrespectivement, le cas échéant, éventuellementpozorovat koho/co po očkuregarder qqn/qqch à la dérobée
 6. (až) po (vyjádření meze) jusqu'à
 7. (kolikáté) pourpo pátépour la cinquième fois
 8. (během, v průběhu) pendant, durant
 9. (směřování pohybu) aprèsjít po značkáchsuivre les flèches
 10. (snaha, touha ap.)užívá se předložka podle vazby slovesa
 11. (původce, příčina, zdroj) de

Vyskytuje se v

chair: pod kůžíentre cuir (peau) et chair

pot: nočníkpot de chambre

amont: d'amont en avalod horního po dolní tok řeky

approuvé: lu et approuvépo nahlédnutí schváleno ve spisu

après: Après vous, je vous en prie.Až po vás, prosím. zdvořilostní fráze

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

basquaise: à la basquaisepo baskicku s rajčaty, paprikou a sušenou šunkou

bilatéral: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

chambre: nočníkpot de chambre

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corps: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

cours: descendre le cours du fleuveplout po proudu řeky

déduction: déduction faite de qqchpo odečtení čeho

dire: à vrai direpo pravdě řečeno

échappement: tlumič výfukupot d'échappement

égard: à tous (les) égardsv každém ohledu, po všech stránkách

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

fleur: květináčpot de fleurs

fois: une personne à la foispo jednom

gauche: à ma gauchepo mé levici

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

grâce: les grâcesmodlitba po jídle

jusque: rougir jusqu'aux oreillesčervenat se až po uši

louche: à la louchepo hrstech ve velkém množství

magasin: courir les magasinsběhat po obchodech, nakupovat

mal: mal du paysstesk po domově

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

maternel: héritage materneldědictví po matce

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

pièce: pièce à piècekus po kuse, po kusech, postupně

plan: sur le plan de qqchz hlediska čeho, po stránce jaké

poignée: à poignées, par poignéesplnými hrstmi, po hrstech

quinconce: en quinconcepo pěti, v pěticích

raison: à raison de cent couronnes le kilopo sto korunách za kilo

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

recto: recto versopo obou stranách, oboustranně

son, sa: chacun son tourjeden po druhém

sous: sous la mainpo ruce

terre: à terrena zemi, po zemi, na zem

tournée: tournée des boîtes de nuittah po diskotékách

vent: au ventpo větru

vérification: vérification faite...po provedené prověrce

vivre: vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

vrai: à dire (le) vrai, à vrai direpo pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

à: filer à l'anglaisezmizet po anglicku

balader: se balader en forêtprocházet se po lese

bomber: bomber des slogans sur des mursstříkat slogany po zdech

couler: La sueur coulait sur son front.Po čele mu stékal pot.

course: faire les coursesnakupovat, chodit po nákupech

cracher: cracher par terreplivat po zemi

crier: crier vengeancevolat po pomstě

décharner: Cette maladie l'a complètement décharné.Po té nemoci je jen kost a kůže.

descendre: descendre un escaliersejít po schodech

main: à main droite/gauchepo pravé/levé ruce

patte: aller à pattesjít po svých

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

ras-le-bol: en avoir ras-le-bolmít toho dost/plné zuby/po krk

reboucher: Rebouchez soigneusement le flacon après usage.Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

surveiller: surveiller qqn du coin de l'œilsledovat po očku koho

tendre: jemná pokožkapeau tendre

analyse: en dernière analysepo důkladném zvážení, konec konců

armé: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

assoiffé: être assoiffé d'argentdychtit po penězích

avide: bás. être avide de vengeancebýt lačný po pomstě

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

brûler: brûler le pavéřítit se po silnici

calme: calme après la tempêteticho po bouři

cartouche: les dernières cartouches= poslední prostředek nebo argument po ruce

cassé: pykat, platit za něcopayer les pots cassés

ceinture: ne pas arriver à la ceinture de qqnnesahat komu ani po kotníky

cheville: ne pas aller à la cheville de qqnnesahat komu ani po kotníky

chiendent: pousser comme du chiendentrůst jako houby po dešti

clos: à (la) nuit closepo setmění, za tmy

connu: Ni vu ni connu.Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.

cuillère: udělat co jedna dvěfaire qqch en deux coups de cuillère à pot

de: de-ci de-làpo obou stranách

déluge: après nous le déluge !po nás potopa!

dessin: hovor. faire un dessin à qqnvysvětlit komu co po lopatě

banán: slupka od banánupeau de banane

běhat: courir les magasinsběhat po obchodech

bok: côte à côte, coude à coude, flanc à flancbok po boku

celý: toute la journéepo celý den

červenat se: rougir jusqu'aux oreillesčervenat se až po uši

dědictví: héritage materneldědictví po matce

dobré: à l'amiablepo dobrém

doušek: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

houby: houby starou belupeau de zébi

hrst: à poignées/par poignéeshrstmi/po hrstech

chodit: marcher sur la pointe des piedschodit po špičkách

klábosit: tchatcherklábosit po internetu

kotník: jusqu'aux chevillesaž po kotníky

kousek: petit à petitkousek po kousku krok za krokem

léto: vingt ans aprèsdvacet let nato, po dvaceti letech

lhůta: passé ce terme...po uplynutí této lhůty...

meč: s'éteindre en ligne masculinevymřít po meči

světlý: světlá pleťpeau blanche

tabák: dóza na tabákpot à tabac

tygří: tygří kůžepeau de tigre

výfuk: tlumič výfukupot d'échappement

dolů: Descendez l'escalier.Jděte po schodech dolů.

hned: juste après le déjeunerhned po obědě

jízda: tour de Parisokružní jízda po Paříži

lapat: haleter, avoir de la peine à reprendre haleinelapat po dechu

dostat se: dostat se komu na kobylkuavoir la peau de qqn

hedvábný: hedvábná pleťpeau de soie

hroší: mít hroší kůžiavoir la peau dure

kaše: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

kloub: přen. přijít čemu na kloubdécouvrir le pot aux roses

kost: být jen kost a kůžen'avoir que la peau sur les os

koukat: reluquer les filleskoukat se po děvčatech

křížek: arriver comme les carabiniersexpr. přijít s křížkem po funuse

máslo: Cela marche comme sur des roulettes.Jde to jako po másle.

mléko: Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.Ještě mu teče mléko po bradě.

pařez: hluchý jako pařezsourd comme un pot

pivo: přen. malé pivo člověksaucisson à pattes, pot-à-tabac

poleno: být hluchý jak polenoêtre sourd comme un pot

vyschlý: být vyschlý jako treskaavoir la peau sur les os