Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) aprèspo oběděaprès le déjeuneraž po vásaprès vousJe po všem.C'en est fait.Je po něm.Il est fichu.
 2. (o části) parpo dvoudeux par deux
 3. (za kus ap.)kus po euruun euro (la) pièce
 4. (po povrchu ap.) sur, parbok po bokucôte à côte, coude à coude
 5. (určitým způsobem) àpo případěrespectivement, le cas échéant, éventuellementpozorovat koho/co po očkuregarder qqn/qqch à la dérobée
 6. (až) po (vyjádření meze) jusqu'à
 7. (kolikáté) pourpo pátépour la cinquième fois
 8. (během, v průběhu) pendant, durant
 9. (směřování pohybu) aprèsjít po značkáchsuivre les flèches
 10. (snaha, touha ap.)užívá se předložka podle vazby slovesa
 11. (původce, příčina, zdroj) de

Vyskytuje se v

chair: entre cuir (peau) et chairpod kůží

pot: pot de chambrenočník

pot: pot d'échappementtlumič výfuku

amont: d'amont en avalod horního po dolní tok řeky

approuvé: lu et approuvépo nahlédnutí schváleno ve spisu

après: Après vous, je vous en prie.po vás, prosím. zdvořilostní fráze

après: cent mètres aprèspo sto metrech

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

basquaise: à la basquaisepo baskicku s rajčaty, paprikou a sušenou šunkou

bilatéral: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

chambre: pot de chambrenočník

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corps: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

cours: descendre le cours du fleuveplout po proudu řeky

déduction: déduction faite de qqchpo odečtení čeho

dire: à vrai direpo pravdě řečeno

échappement: pot d'échappementtlumič výfuku

égard: à tous (les) égardsv každém ohledu, po všech stránkách

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

fleur: pot de fleurskvětináč

fleur: avoir les nerfs à fleur de peaubýt předrážděný

fois: une personne à la foispo jednom

gauche: à ma gauchepo mé levici

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

grâce: les grâcesmodlitba po jídle

jusque: rougir jusqu'aux oreillesčervenat se až po uši

jusque: en avoir jusque-là de qqchpřejíst se, mít čehopo krk

louche: à la louchepo hrstech ve velkém množství

magasin: courir les magasinsběhat po obchodech, nakupovat

mal: mal du paysstesk po domově

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

marcher: Défense de marcher sur les pelouses !Nešlapte po trávnících!

maternel: héritage materneldědictví po matce

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

pièce: pièce à piècekus po kuse, po kusech, postupně

plan: sur le plan de qqchz hlediska čeho, po stránce jaké

poignée: à poignées, par poignéesplnými hrstmi, po hrstech

pot: pot à épiceskořenka

pot: pot à laitkonev na mléko

pot: petit potdětská výživa

quinconce: en quinconcepo pěti, v pěticích

raison: à raison de cent couronnes le kilopo sto korunách za kilo

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

recto: recto versopo obou stranách, oboustranně

son, sa: chacun son tourjeden po druhém

sous: sous la mainpo ruce

terre: à terrena zemi, po zemi, na zem

tournée: tournée des boîtes de nuittah po diskotékách

vent: au ventpo větru

vérification: vérification faite...po provedené prověrce

vivre: vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

vrai: à dire (le) vrai, à vrai direpo pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

à: filer à l'anglaisezmizet po anglicku

après: jour après jour, minute après minuteden za dnem, minutu po minutě

après: dix jours aprèso deset dní později, po deseti dnech

balader: se balader en forêtprocházet se po lese

bomber: bomber des slogans sur des mursstříkat slogany po zdech

couler: La sueur coulait sur son front.Po čele mu stékal pot.

course: faire les coursesnakupovat, chodit po nákupech

cracher: cracher par terreplivat po zemi

crier: crier vengeancevolat po pomstě

décharner: Cette maladie l'a complètement décharné.Po té nemoci je jen kost a kůže.

déduction: sous déduction de 10%po odečtení 10%

descendre: descendre un escaliersejít po schodech

main: à main droite/gauchepo pravé/levé ruce

patte: aller à pattesjít po svých

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

pot: pot (de fleurs)květináč

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

ras-le-bol: en avoir ras-le-bolmít toho dost/plné zuby/po krk

reboucher: Rebouchez soigneusement le flacon après usage.Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

surveiller: surveiller qqn du coin de l'œilsledovat po očku koho

tendre: peau tendrejemná pokožka

analyse: en dernière analysepo důkladném zvážení, konec konců

après: Après moi, le déluge !Po mně potopa!

après: après toutpo tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzato

armé: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

assoiffé: être assoiffé d'argentdychtit po penězích

avide: bás. être avide de vengeancebýt lačný po pomstě

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

brûler: brûler le pavéřítit se po silnici

calme: calme après la tempêteticho po bouři

cartouche: les dernières cartouches= poslední prostředek nebo argument po ruce

cassé: payer les pots casséspykat, platit za něco

ceinture: ne pas arriver à la ceinture de qqnnesahat komu ani po kotníky

cheville: ne pas aller à la cheville de qqnnesahat komu ani po kotníky