Hlavní obsah

plan

plánprojet , dessein , visée

pláňplaine , plateau , esplanade

Vyskytuje se v

bataille: bitevní plánplan de bataille

coupant: sečná rovinageom. plan coupant

focal: ohnisková rovinaplan focal

inclinaison: naklonění rovinygeom. inclinaison d'un plan

incliné: nakloněná rovinaplan incliné

plan: rovinné zrcadlomiroir plan

section: rovinný řezmat. section plane

tangent: tečná rovina plochyplan tangent à une surface

cul: sex na jednu noc, úletplan cul

épargne: penzijní spořeníplan d'épargne-retraite

comète: stavět si vzdušné zámkytirer des plans sur la comète

forger: kout plányforger des plans

individuální: ped. individuální plánplan individuel

mapa: mapa městaplan de la ville

nakloněný: fyz. nakloněná rovinaplan incliné

půdorys: stav. půdorys stavbyplan de la construction

sečný: geom. sečná rovinaplan sécant

územní: (místní) územní plánplan local d'urbanisme, SwF plan d'aménagement local

katastrální: katastrální mapaplan cadastral

plán: plán městaplan de la ville

splátkový: splátkový kalendářéchéancier , plan d'amortissement

ďábelský: ďábelský plánplan diabolique

odstavit: odstavit koho na vedlejší kolejtenir qqn à l'écart, reléguer qqn au second plan

odsunout: odsunout koho na vedlejší kolejreléguer qqn au second plan