Hlavní obsah

nakloněný

Přídavné jméno

  1. (nahnutý) penché/-ée, incliné/-ée, rampant/-antenakloněná přímka(droite) oblique ffyz. nakloněná rovinaplan m incliné
  2. přen.(přístupný) komu/čemu favorable à qqn/qqch, bien disposé/-ée, bienveillant/-ante pour qqn/qqchpříznivě nakloněná planetaplanète f bénéfique

Vyskytuje se v

naklonit: získat přízeň koho gagner la faveur de qqnnaklonit si

příznivě: propice à qqnpříznivě nakloněný komu

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu

amitié: avoir de l'amitié pour qqnmít koho v lásce, být komu nakloněn

bénéfique: planète bénéfiquepříznivě nakloněná planeta

inclinaison: geom. inclinaison d'un plannaklonění roviny

incliné: plan inclinénakloněná rovina

oblique: geom. (droite) obliquenakloněná přímka

plan: plan inclinémécan. nakloněná rovina, šikmá plocha, milit. svážnice

vouloir: vouloir du bien à qqnbýt nakloněn, přát komu

nakloněný: (droite) oblique nakloněná přímka