Hlavní obsah

naklonění

Vyskytuje se v

naklonit: naklonit sizískat přízeň koho gagner la faveur de qqn

nakloněný: nakloněná přímka(droite) oblique

příznivě: příznivě nakloněný komupropice à qqn

affection: mít rád koho, být nakloněn komuavoir de l'affection pour qqn

amitié: mít koho v lásce, být komu nakloněnavoir de l'amitié pour qqn

bénéfique: příznivě nakloněná planetaplanète bénéfique

inclinaison: naklonění rovinygeom. inclinaison d'un plan

incliné: nakloněná rovinaplan incliné

oblique: nakloněná přímkageom. (droite) oblique

plan: mécan. nakloněná rovina, šikmá plocha, milit. svážniceplan incliné

vouloir: být nakloněn, přát komuvouloir du bien à qqn