Hlavní obsah

naklonit

Vyskytuje se v

affection: mít rád koho, být nakloněn komuavoir de l'affection pour qqn

amitié: mít koho v lásce, být komu nakloněnavoir de l'amitié pour qqn

vouloir: být nakloněn, přát komuvouloir du bien à qqn

naklonit: naklonit sizískat přízeň koho gagner la faveur de qqn